Zverovo ministrstvo zanika privatizacijo javnega šolstva

Ministrstvo za šolstvo in šport je zavrnilo trditve poslancev SNS, da predlogi novel zakonov ZOFV, (ki uvajajo zasebno šolstvo) ne predstavljajo privatizacije javnega šolstva.

Objavljeno
14. marec 2007 20.03
Šolski minister je omejil vpis na 35-ih srednjih šolah
Ljubljana - Na ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ) so nekatere trditve poslancev SNS na račun predlogov novel zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter zakona o osnovni šoli, ki so jih izrekli na današnji novinarski konferenci, označili za neutemeljene in napačne.

Ministrstvo za šolstvo: Zakonski predlogi ZOFVI ne predstavljajo privatizacije ...

Zakonski predlogi ne predstavljajo privatizacije javnega šolstva v Sloveniji, niti ne spreminjajo mehanizmov in instrumentov delovanja zasebnega šolstva, so danes sporočili z ministrstva.

Toda ZOFVI je previdel instrumente delovanja zasebnega šolstva

Namen predlagane novele ZOFVI, ki v v slovenski šolski pravni red že leta 1996 uvedel mehanizme in instrumente delovanja zasebnega šolstva, je po besedah ministrstva odpraviti administrativne ovire pri odpiranju zasebnih šol in delovanju zasebnega šolstva ter omogočiti, da tudi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja programi zasebnih šol pridobijo javno veljavo.

Zakonodaja že omogoča, da nekatere zasebne šole, ki so obstajale še pred letom 1996, za izvajanje programov v celoti financira država, medtem ko se šol, ustanovljenih po letu 1996, ne financira v takem obsegu. S predlogom zakona želi ministrstvo izenačiti položaj vseh zasebnih šol in omogočiti financiranje izvajanja programa na učenca, dijaka v celoti, pri čemer država ne namenja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zasebne šole, financirane z državnimi sredstvi naj ne zaračunavajo šolnin

Predlog gre v smeri, da zasebne šole, ki prejemajo državna sredstva, ne zaračunavajo šolnine, s čimer želijo doseči enako dostopnost in izbirnost vsem učencem in tako ne težijo k selekciji na podlagi socialnih razlik, so še poudarili. To po mnenju ministrstva tudi ne pomeni uvajanja elitizma, kot menijo v SNS, pač pa omogoča načelno možnost izbire. Zasebno šolstvo je bogatitev šolskega prostora in ni konkurenca javnemu, temveč daje možnost izbire glede na vnaprejšnjo odločitev staršev (in otrok).