Zveza Romov pozvala k človečnosti in strpnosti

Zveza Romov Slovenije je danes v Murski Soboti pripravila prireditev Drugačnost nas združuje, v posebni izjavi pa je pozvala državljane Slovenije k človečnosti in strpnosti.

Objavljeno
13. december 2006 18.40
Jože Horvat Muc
Murska Sobota/Ljubljana - Zveza Romov Slovenije je danes v Murski Soboti pripravila prireditev Drugačnost nas združuje, na kateri se je predstavilo deset romskih in neromskih glasbenih in folklornih skupin ter posameznikov. Zveza Romov je ob tem v posebni izjavi pozvala državljane Slovenije k človečnosti in strpnosti. Da brez dialoga, spoznavanja in spoštovanja ne bomo dosegli želenega cilja o sobivanju, pa sta opozorila tudi ministra za okolje in prostor ter za šolstvo in šport, Janez Podobnik in Milan Zver.

Zveza Romov v izjavi pravi, da zgroženi in z zaskrbljenostjo spremljajo pojave nestrpnosti, sovražni govor, barikade in vaške straže ter druge pritiske na pripadnike romske skupnosti v delu Slovenije, kar občutijo kot nedemokratično ravnanje, ki ni skladno z ustavo in pravno državo niti z evropskimi standardi človekovih in manjšinskih pravic.

Tudi mi Romi smo ljudje in državljani Slovenije, Republika Slovenija je tudi naša država, velika večina Romov spoštuje zakone in pravno državo. Verjamemo, da nas drugačnost bogati, združuje in dela še bolj človeške, še piše v izjavi, s katero vlado in državne organe pozivajo, naj družini Strojan čim prej zagotovi normalno in varno bivanje.

Podobnik: Izvor vsake nestrpnosti in diskriminacije je strah pred neznanim

Po besedah predsednika komisije za romska vprašanja ter ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika psihologi in sociologi poudarjajo, da je izvor vsake nestrpnosti in diskriminacije praviloma strah pred neznanim, medsebojno spoštovanje in strpnost pa - nasprotno - izhajata iz spoznavanja in razumevanja.

Podobnik je čestital vsem, ki so v Prekmurju dosegli zelo visoko stopnjo sobivanja, in dodal, da si Slovenija že dolgo prizadeva za celovitejše urejevanje prostorske in bivalne problematike pri Romih. Naša namera je, da se romska naselja enakovredno vključijo v pripravo novih prostorskih planov občin, da bomo dolgoročno pravnoformalno uredili ta status, kar je tudi podlaga za komunalno in drugo infrastrukturno opremljanje, je povedal okoljski minister ter lokalnim skupnostim obljubil strokovno, organizacijsko in finančno pomoč.

Zver: Prekmurska praksa glede Romov je zgled

Prejšnji predsednik komisije za romska vprašanja, minister za šolstvo in šport Milan Zver pa je opozoril, da moramo, kadar govorimo o strpnosti oziroma nestrpnosti do drugih in drugačnega, najprej poiskati razloge pri sebi. Zver je trdno prepričan, da je zgodovina človeštva, zgodovina civilizacije zgodovina humanizma in da bodo kljub pogromom nad različnimi ljudmi v 20. stoletju medčloveški odnosi vedno bolj strpni.

Strpnost ni odvisna zgolj od osebnostne kulture, ampak tudi od družbenih razmer, v katerih živimo. Za nekatere od teh je odgovorna tudi vlada, zlasti za tisti del, ki ustvarja ugodno klimo za družbeno življenje, pri čemer smo ustvarili dokaj prijazno okolje, v katerem se lahko sožitje dobro razvija. Imamo dobro manjšinsko zakonodajo, tudi tisto, ki ščiti posebne pravice Romov, ob tem pa potrebujemo tudi prakso, zato se trudimo, da bi romsko skupnost čim bolj vključili v izobraževanje, saj je znanje ključno za učinkovito sožitje. V Prekmurju je to stoletna praksa, ki se je bodo drugi še dolgo učili, in ta pokrajina je lahko zgled za Slovenijo in Evropo, je med drugim povedal minister Zver.

V programu so nastopili otroci s soboške tretje osemletke, romska folklorna skupina iz Prekmurja Halgato band, D'Kwaschen Retashy, Valerija & Popo, Dorina & Dejan Borovič, Palko, Moira, Torpedo band in pevsko-instrumentalna skupina Slomškovega doma iz Celovca.

V petek zbor Romov

Romski funkcionarji Bele Krajine, Dolenjske in Posavja zaradi nezakonitega preseljevanja ambruških Romov in neobveščanja pripadnikov romske skupnosti glede zakona o romski skupnosti bodo v petek pripravili zbor Romov, je danes sporočil podpredsednik Zveze Romov Slovenije Anton Hudorovac.

Na ta zbor so romski funkcionarji povabili direktorja urada za narodnosti Staneta Baluha, ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika, predsednika Zveze Romov Slovenije Jožeka Horvata Muca, poslanke in poslance opozicijskih strank in varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka.