Anan: Migrante najbolj izkoriščajo tihotapci in trgovci

Ob svetovnem dnevu migrantov Združeni narodi pozivajo države k vpeljavi konvencije o zaščiti pravic migrantov. Generalni sekretar ZN Kofi Annan je opozoril na neznosen položaj svetovnih migrantov.

Objavljeno
18. december 2006 19.14
Z evakuacijo emigrantov iz bolj ogroženih pariških stavb naj bi delovali preventivno
New York - Ob mednarodnem dnevu migrantov Združeni narodi pozivajo vse države, ki tega še niso storile, naj podpišejo in ratificirajo mednarodno konvencijo o zaščiti pravic migrantov in članov njihovih družin. Tudi države, ki tega niso ali ne bodo storile, pa naj migrantom nudijo pravice in varstvo, ki jih potrebujejo in zaslužijo, je dejal generalni sekretar ZN Kofi Annan v pozivu, objavljenem na spletni strani organizacije.

Tihotapci z ljudmi in trgovci najbolj ogrožajo migrante

"Naraščajoče število migrantov izkoriščajo in zlorabljajo tihotapci in trgovci z ljudmi. Drugi trpijo zaradi diskriminacije, ksenofobije ali rasizma. Ponekod pa jih družba države gostiteljice neupravičeno demonizira kot družbeno breme, čeprav objektivne ocene kažejo ravno nasprotno sliko," je opozoril Annan ter poudaril, da lahko mednarodno sodelovanje pripomore h končanju teh zlorab.

Pomagala bi tudi konvencija o zaščiti migrantov, ki jo je leta 1990 sprejela Generalna skupščina ZN, v veljavo pa je stopila leta 2003, je menil Annan. Vendar je to konvencijo doslej ratificiralo le 34 držav, tako da njena določila v številnih državah ne veljajo.

Louise Arbour: Izkoreniniti je treba trgovino z ljudmi

Annanovemu pozivu po boljši zaščiti migrantov se je pridružila tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice Louise Arbour. "Za številne migrante so izkoriščanje, izločitev iz družbe, diskriminacija, zlorabe in nasilje, ki predstavljajo široko razširjene kršitve človekovih pravic, del vsakdana," je dejala ter poudarila, da se mora to spremeniti. Izkoreniniti je treba trgovino z ljudmi, tiste, ki služijo s človeškim trpljenjem, pa pripeljati pred roko pravice, je še menila.

Po ocenah ZN je kakih 195 milijonov ljudi po svetu zapustilo domove v iskanju boljšega življenja. Ti ljudje domov pošiljajo skupno okoli 167 milijard dolarjev dohodka, kar presega skupno vsoto mednarodne pomoči. Predpostavka, da so migranti družbi v breme, je torej napačna, opozarjajo ZN.

Konvencija o zaščiti pravic migrantov in članov njihovih družin vključuje osnovne vidike položaja delavcev migrantov, predvsem na področju zdravstvene oskrbe, dovoljenj za bivanje in delo, delovnih pogojev, združevanja z družino, socialne varnosti ter zaposlovanja. Migrantom in njihovim družinskim članom zagotavlja uživanje človekovih pravic ne glede na njihov pravni status, saj ščiti tako zakonite kot nezakonite migrante s postavljanjem standardov človekovih pravic, ki jih morajo zagotavljati posamezne države.