Enakopravnost med spoloma ključna za preživetje otrok

Sklad ZN za pomoč otrokom je ob 60. obletnici delovanja objavil redno letno poročilo o položaju otrok v svetu. Ugotavlja, da je enakopravnost med spoloma odločilna za preživetje in razvoj otrok.

Objavljeno
11. december 2006 16.11
New York - Sklad ZN za pomoč otrokom je ob današnji 60. obletnici delovanja objavil redno letno poročilo o položaju otrok v svetu, v katerem ugotavlja, da je enakopravnost med spoloma odločilna za preživetje in razvoj otrok. "Življenja žensk so neločljivo povezana z dobrobitjo otrok," je dejala izvršna direktorica Unicefa Ann Veneman. "Če ženske niso izobražene, če niso zdrave, če niso opolnomočene, so otroci tisti, ki trpijo," je še povedala, je zapisano na spletni strani Unicefa.

Letošnje Unicefovo poročilo z naslovom Položaj otrok v svetu 2007 preiskuje položaj žensk po svetu. Ugotavlja, da ukinjanje diskriminacije do žensk pomeni dvojno dividendo, saj imajo od tega korist tako ženske kot otroci, kar pa ima pozitiven učinek na zdravje in razvoj družb po celem svetu.

Avtorji poročila sicer trdijo, da napredek v položaju žensk v zadnjem času ni bil zadosten. Milijoni deklic in žensk še vedno živijo v revščini, niso opolnomočene in so diskriminirane. Neproporcionalno bolj so prizadete zaradi virusa HIV in aidsa, manj verjetno bodo obiskovale šolo, pogosto pa bodo izpostavljene fizičnemu in spolnemu nasilju. Večinoma moški še vedno zaslužijo več kot ženske za enako opravljeno delo.

Po navedbah v poročilu opolnomočenje žensk rešuje življenja otrok, učinek pa je preveč pomemben, da bi ga lahko ignorirali. Po eni od študij, ki jo navaja poročilo in ki jo je izvedel Mednarodni inštitut za raziskovanje prehrambenih politik, bi bilo v Južni Aziji 13,4 milijona manj otrok podhranjenih, kot jih je sedaj, če bi imeli moški in ženske enak vpliv na sprejemanje odločitev.

Pri opolnomočenju gre za to, da oseba pridobiva občutek o vse večji sposobnosti odločanja o svojem življenju in te odločitve uresničevati v praksi. Z opolnomočenjem se krepijo tisto poti in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase, pomaga pa ji tudi spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju.

V družinah, kjer so ženske tiste, ki odločajo, je veliko večji delež družinskega proračuna namenjen zdravju otrok, njihovi prehrani in izobraževanju kot v družinah, kjer ženske nimajo besede pri odločanju. In le v 10 od 30 držav v razvoju, ki so bile vključene v raziskavo, je 50 odstotkov žensk ali več vključeno v odločanje o gospodinjstvu.

Poročilo predlaga sedem ključnih posegov za enakopravnost spolov. Med njimi so ukinitev šolnin in večje investiranje v izobraževanje deklic, investiranje vladnih sredstev v promocijo enakopravnosti spolov, oblikovanje zakonodaje za področje enakopravnosti spolov, zagotovitev sodelovanja žensk v politiki, vključevanje ženskih organizacij v razvoj politik, vključevanje moških in dečkov v tovrstne procese tako, da bodo razumljivi vsem, in izboljšanje raziskovanja in podatkov o položaju spolov.

Promocija enakopravnosti med spoloma je tretja v seznamu razvojnih ciljev tisočletja. Pri Unicefu verjamejo, da bodo z uresničevanjem tega cilja pridobili ne le ženske in otroci, temveč tudi druge sfere družbe. Tako naj bi vplivalo na zniževanje stopnje revščine in lakote do globalnega izboljševanja zdravja in trajnostno varovanje okolja. Položaj otrok v svetu 2007 kaže, da bo opolnomočenje žensk dolgoročno prispevalo k prizadevanjem za doseganje preostalih razvojnih ciljev tisočletja, je še zapisano na spletni strani Unicefa.