EU sprejela zakonodajo o nadzoru kemikalij

Evropski parlament je sprejel zakonski sveženj, ki bo urejal nadzor nad kemikalijami. S sprejetim kompromisom niso zadovoljne okoljevarstvene organizacije.

Objavljeno
13. december 2006 17.19
Strasbourg - Evropski parlament je danes na zasedanju v Strasbourgu dokončno sprejel največji zakonski sveženj v EU, Reach, ki bo urejal nadzor nad kemikalijami. Poslanci so zavrnili vsa dopolnila, ki so jih večinoma vložili Zeleni in GUE/NGL, razen enega, in s 529 glasovi za, 98 proti in 24 vzdržanimi sprejeli kompromisni predlog, o katerem so predstavniki parlamenta in finskega predsedstva dosegli dogovor 30. novembra.

"Evropa je naredila velik korak naprej," je po glasovanju dejal poročevalec za sveženj Reach Giudo Sacconi (PES), ki je pred tem poudaril, da gre za skupinsko delo več evropskih poslancev, komisarjev in petih predsedstev EU. "Evropa je pokazala, da je vodilna, kadar gre za trajnostni razvoj," pa je Sacconi dejal na novinarski konferenci.

Za zgodovnski dan je sprejetje obsežnega zakonodajnega svežnja v imenu finskega predsedstva EU označil tudi finski minister za trgovino in industrijo Mauri Pekkarinen. Pri tem je poudaril, da bo sveženj Reach dolgoročno prinesel večjo konkurenčnost evropski industriji. "EU bo postala vodilna v proizvodnji varnih izdelkov, ne le za Evropo, temveč za ves svet," je prepričan finski minister.

Sveženj mora potrditi še Svet EU, predvidoma v začetku prihodnjega leta, nova zakonodaja pa naj bi stopila v veljavo 1. junija prihodnje leto.

Nova zakonodaja naj bi v 11 letih vzpostavila enoten sistem registracije, vrednotenja in odobritve za 30.000 kemikalij, katerih letna proizvodnja ali uvoz v EU presegata eno tono. Nadomestila bo veljavno ureditev, okoli 40 različnih aktov, ki se v praksi ni izkazala za učinkovito.

Sprejeti kompromis zajema tudi določbe o obveznem nadomestilu nevarnih substanc, dolžnosti skrbnega ravnanja in alternativah poizkusom na živalih.

Nova uredba predvideva varnostno oceno za kemikalije, ki se jih v EU proizvede ali uvozi več kot tono letno. Pogoj za pridobitev dovoljenja za prodajo na trgu bo predhodna registracija kemične snovi pri Evropski agenciji za kemikalije s sedežem v Helsinkih, ki naj bi začela delovati 1. junija 2007.

Najnevarnejše snovi - kancerogene, mutagene, bioakumulativne ali tiste, ki onemogočajo reprodukcijo - bodo morale dobiti posebno odobritev za prodajo.

Načelo skrbnega ravnanja zahteva, da morajo proizvajalci, uvozniki in uporabniki zagotoviti, da pod običajnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe proizvajajo, dajejo v promet ali uporabljajo takšne snovi, ki nimajo neugodnega učinka na zdravje ljudi ali okolje.

Na predlog direktive, ki ga je Evropska komisija vložila leta 2003, je bilo vloženih okoli tisoč amandmajev. Proizvajalci kemikalij na eni in okoljevarstveniki na drugi strani se niso mogli sporazumeti o stroških novih ukrepov nadzora, večjem deležu poskusov na živalih ter načelu zamenjave.

Zakonodajni sveženj Reach je novembra lani v prvi obravnavi podprl Evropski parlament, v začetku decembra lani pa ga je podprl tudi Svet EU. Evropski parlament in finsko predsedstvo so dogovor o direktivi dosegli konec novembra.

Okoljevarstveniki in sindikati s kompromisom niso zadovoljni

Zakonodajni sveženj Reach so kot pomanjkljivega označile tako okoljevarstvene kot delavske in potrošniške organizacije. Ob tem poudarjajo, da je sedaj nujno treba zagotoviti, da se bo zakonodaja tudi ustrezno uresničevala.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je pozdravila današnji sprejem svežnja Reach v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, vendar pa meni, da je zaradi lobiranja kemične industrije prišlo do sprejema "zvodenele" zakonodaje.

Že predtem so okoljevarstvene organizacije (med njimi Svetovni sklad za naravo (WWF), Greenpeace, Friends of the Earth in slovenska Umanotera) ocenile, da vsebuje Reach številne vrzeli, ki bodo še vedno dovoljevale uporabo nevarnih kemikalij in manipulacije kemične industrije.