Evropska unija praznuje

Evropska unija bo letos praznovala 50. obletnico podpisa Rimske pogodbe. Z njo je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije.

Objavljeno
02. januar 2007 09.37
Evropska unija
Bruselj - Evropska unija bo letos praznovala 50. obletnico podpisa Rimske pogodbe. Z njo je šest držav - Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg, Belgija in Nizozemska - marca 1957 ustanovilo Evropsko gospodarsko skupnost, predhodnico današnje Evropske unije. Osrednja slovesnost ob obletnici bo 25. marca v Berlinu, kjer se bodo na neformalnem srečanju zbrali voditelji sedemindvajseterice.

Rimska pogodba je v veljavo stopila z letom 1958, hkrati z EGS pa pa je bila ustanovljena tudi Evropska skupnost za jedrsko energijo oziroma Euratom.

Rimska pogodba je sicer v veliki meri povzela pogodbo o Evropski skupnosti za premog in jeklo iz leta 1952, vendar pa so bili njeni cilji mnogo širši in velja za najpomembnejšo med evropskimi pogodbami.

Ključen element ustanovne pogodbe EGS je ekonomska integracija, pri čemer so bili njeni temeljni cilji vzpostavitev skupnega trga, prilagajanje in usklajevanje gospodarskih politik držav članic, vzpodbujanje usklajenega razvoja ekonomskih aktivnosti, odprava ovir pri trgovanju, vzpostavitev skupne carinske tarife, zagotovitev nemotene konkurence, koordinacija nacionalnih monetarnih in gospodarskih politik ter harmonizacija davčne in socialne politike.
Cilji in določila Rimske pogodbe so bili v prihodnjih desetletjih spremenjeni oziroma dopolnjeni s pogodbami iz Maastrichta, Amsterdama in Nice.

EU, ki se je od leta 1957 s šestih razširila na sedanjih 27 članic, bo petdesetletnico svoje ustanovne pogodbe obeleževala skozi vse leto, osrednji dogodek pa bo neformalni vrh 25. marca, torej prav na dan podpisa Rimske pogodbe. Vrh bo potekal v ta čas predsedujoči uniji, Nemčiji.