Finska na vrhu, Slovenija med prvih dvajset

Indeks najbolj razvitih držav, ki ga vsako leto pripravlja britanski inštitut Legatum, je Slovenijo izmed 104 držav, ki so bile vključene v raziskavo, uvrstil na 20. mesto, kar pomeni, da je Slovenija v primerjavi z lanskim letom napredovala za tri mesta.

Objavljeno
27. oktober 2009 19.29
Jure Kosec
Jure Kosec
Indeks najbolj razvitih držav, ki ga vsako leto pripravlja britanski inštitut Legatum, je Slovenijo izmed 104 držav, ki so bile vključene v raziskavo, uvrstil na 20. mesto. Najvišje mesto je pripadlo Finski, takoj za njo pa so se uvrstile Švica, Švedska, Danska in Norveška. Indeks države sicer uvršča na podlagi različnih kriterijev, denimo stanja gospodarstva, inovacij, demokratičnih institucij, šolstva in varnosti.

Položaj Slovenije se je v primerjavi z lanskim letom izboljšal za tri mesta. Država se je najbolje uvrstila na področjih šolstva in varnosti državljanov, kjer je zasedla osmo mesto, in na področju stanja demokracije oziroma razvitosti demokratičnih institucij, kjer je na 16. mestu. Najslabše se je odrezala pri vprašanju socialnega kapitala, kjer je zasedla 44. mesto, razlog za to pa je slab dostop prebivalstva do omrežij religijskega razvoja.

Na področju poslovnih priložnosti in inovacij je država zasedla 36. mesto. Avtorji raziskave pri tem opozarjajo na precej nizko raven visokotehnoloških izdelkov, ki jih Slovenija izvaža. Dobra razvitost storitvenega sektorja v državi se ujema s stopnjo internetne varnosti in številom osebnih računalnikov med prebivalstvom, kar državo uvršča v svetovno povprečje. Glede stopnje razvitosti zdravstvenega sistema raziskava poudarja, da Slovenija kljub trenutnemu pomanjkanju zdravstvenih delavcev dosega sedmo najnižjo stopnjo umrljivosti novorojenčkov na svetu.

Pri vprašanju osebne svobode je devet izmed desetih Slovencev zadovoljnih s sedanjo pravico do izbire, medtem ko v primerjavi z drugimi državami precejšen delež prebivalstva uživa visoko stopnjo svobode glede prostega gibanja in verskega izražanja.

Med dvajsetimi najbolje uvrščenimi državami je štiri petine evropskih in severnoameriških. Najbolje uvrščena Finska na vseh raziskanih področjih ni dosegla slabše uvrstitve od desetega mesta. Lanska zmagovalka Avstralija je nazadovala za šest mest, medtem ko sta Indija in Kitajska, največji državi po številu prebivalstva, dosegli 45. ter 75. mesto. Na konec lestvice se je pred Sudanom in Jemnom uvrstil Zimbabve.

Raziskava, ki jo inštitut Legatum izvaja tretje leto, temelji na uporabi 44 različnih indikatorjev. Vanjo so vključeni podatki javnomnenjske agencije Gallup, Svetovne trgovinske organizacije, bruto domači proizvod posameznih držav, podatki Svetovne banke, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in mnogih drugih.