Globalno segrevanje se bo nadaljevalo več stoletij

Vodilni svetovni klimatologi so ugotovili, da se je globalno segrevanje že začelo in da je nanj "zelo verjetno" vplival človek. Medvladno skupino za podnebne spremembe sestavlja več sto strokovnjakov in predstavnikov 113 vlad.

Objavljeno
02. februar 2007 19.23
Akcija ugasnimo luči: Ljubljana, 1. februar, med 19.55 in 20. uro
Pariz - Vodilni svetovni klimatologi danes v Parizu zaključujejo večdnevno konferenco Mednarodne skupine ZN o podnebnih spremembah (IPCC). Ob tem so predstavili novo znanstveno poročilo o posledicah segrevanja ozračja, ki povzema in obenem krepi opozorila glede podnebnih sprememb. Poročilo opozorja, da se je segrevanje ozračja začelo in je "zelo verjetno" posledica človeškega delovanja.

Poleg tega klimatologi v poročilu ugotavljajo, da se bo segrevanje ozračja in dvigovanje morske gladine nadaljevalo tudi v prihodnjih stoletjih, ne glede na to, koliko bodo ljudje nadzirali svoje onesnaževanje. Proces se je namreč že začel, tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ga ne more zaustaviti, piše v poročilu IPPC, h oblikovanju katerega je prispevalo okrog 2500 znanstvenikov in več kot 100 držav.

"Opaženo obsežno segrevanje ozračja in morja, skupaj s taljenjem ledenikov, podpira ugotovitev, da je zelo težko verjetno, da je svetovne podnebne spremembe v minulih 50 letih mogoče pojasniti brez zunanjih dejavnikov, oziroma da je zelo verjetno, da niso posledica le naravnih dejavnikov," poudarja poročilo. To naj bi pomenilo, da je z več kot 90-odstotno verjetnostjo segrevanje ozračja povzročil človek.

Segrevanje je bila v poročilu leta 2001 "verjetno", danes "takorekoč zagotovo" posledica človeškega delovanja

V svojem prejšnjem sporočilu, predstavljenem leta 2001, je skupina IPPC ugotavljala, da je segrevanje "verjetno" posledica človeškega delovanja. Po nekaterih informacijah pa naj bi udeleženci letošnje konference celo želeli dejati, da segrevanje ozračja "takorekoč zagotovo" povzroča človek, kar bi v odstotkih pomenilo 99-odstotno verjetnost.

Dokazi, da se podnebni sistem segreva, so nedvoumni, ugotavljajo v poročilu. Tako se je v zadnjih 100 letih, od 1906 do 2005, temperatura dvignila za 0,74 stopinje Celzija, pri čemer pa se je ozračje v zadnjih 50 letih segrelo skoraj dvakrat toliko kot v celem stoletju.

Leta 1988 ustanovljeni IPPC naj bi sicer v svojem poročilu še napovedoval, da se bo temperatura do leta 2100 zvišala za od 1,1 do 6,4 stopinje Celzija. Po najboljši oceni klimatologov naj bi se dvig temperature gibal od 1,8 do štirih stopinj Celzija. V poročilu iz leta 2001 je skupina napovedala dvig temperature za 1,5 do 5,8 stopinje Celzija.

Gladina morja naj bi se do konca stoletja dvignila za 18 do 59 centimetrov

Segrevanje ozračja dokazuje več dejstev. Tako so se oceani zaradi višje temperature zraka segreli do globine vsaj 3000 metrov, ledeniki in snežna odeja na obeh poloblah so se skrčili, gladina morja pa se je med letoma 1961 in 2003 dvignila za 1,8 milimetra na leto, pri čemer se je v letih od 1993 do 2003 tempo pospešil na 3,1 milimetra na leto. Večina dviga je posledica širitve vode zaradi segrevanja, ostalo pa pritekanja vode iz taljenja ledenikov in snega.

Gladina morja naj bi se tako do konca stoletja dvignila za 18 do 59 centimetrov. Pri tem pa obstaja možnost, da se gladina morja dvigne še za dodatnih 10 do 20 centimetrov, če se bo nadaljevalo najnovejše, presenetljivo taljenje polarnih ledenih plošč. Poročilo iz leta 2001 je napovedovalo dvig gladine morja za do 89 centimetrov.

Tudi povečanje moči orkanov in tropskih ciklonov je dokaj verjetno človeška posledica

Iz poročila tudi izhaja, da se je globalno količina padavin nad kopnim povečala za od odstotek do dva odstotka, regionalno pa so trendi zelo različni. Pogostnost suš se je marsikje povečala, predvsem kot posledica spremenjene splošne cirkulacije zraka. Bolj sušno postaja v Sahelu, Sredozemlju, južni Afriki in južni Aziji, bolj mokro pa postaja na vzhodu Severne in Južne Amerike, na severu Evrope in v severni ter osrednji Aziji. Strokovnjaki so tudi izpostavili pogostnost obilnih padavinskih dogodkov, izmerjeno pa je tudi zakislevanje površinskega sloja oceanov.

Poleg tega poročilo ugotavlja, da je povečanje moči orkanov in tropskih ciklonov po letu 1970 dokaj verjetno posledica s strani človeka sproženega segrevanja ozračja. V letu 2001 so klimatologi dejali, da ni dovolj dokazov za takšno ugotovitev.

Po mnenju znanstvenikov, ki so sodelovali pri izdelavi najnovejšega poročila o segrevanju ozračja, slednje uporablja najodločnejšo govorico doslej, kar je posledica tudi večje moči znanosti kot take.

Na prve informacije o najnovejšem poročilu IPPC pa se je že odzval ameriški inštitut American Enterprise Institute (AEI), ki ga po pisanju časnika The Guardian financira naftni gigant ExxonMobil. Inštitut znanstvenikom in ekonomistom po svetu ponuja 10.000 dolarjev, da bi s svojimi članki spodbijali ugotovitve poročila IPPC.

Politične elite na okoljski konferenci v Parizu

Sodelujoči na konferenci v Parizu so se zavzeli za krepitev Programa Združenih narodov na okolje (UNEP) oz. njegovo razširitev v organizacijo ZN za okolje. Slovenski minister za okolje Janez Podobnik, ki se je tudi udeležil konference, je povedal, da bo Slovenija krepitev programa podprla in tudi vstopila v skupino prijateljev organizacije ZN za okolje.

Gostitelj konference, francoski predsednik Jacques Chirac je pozval k "zeleni revoluciji", ki naj bi bila revolucija na področju našega zavedanja, gospodarstva in političnega ukrepanja. Sodelujoči okoljski ministri naj bi danes zvečer sprejeli posebno deklaracijo, v kateri bi poudarili pomen boja proti pospešenemu propadanju okolja in potrebo po tem, da bi se ZN zaupalo večjo vlogo na področju okolja.

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je pozval k mednarodnim pogajanjem o novem obsežnem globalnem sporazumu o podnebnih spremembah.
Nemški minister za okolje v okviru predsedstva Evropske unije Sigmar Gabriel je napovedal, da se bo na spomladanskem vrhu EU zavzel za 30-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida do leta 2020 in povedal, da temu nasprotuje le še nekaj držav.

Nemška ministrica za izobraževanje in znanost Annette Schavan pa je že napovedala, da bo Berlin za raziskave s področja klimatskih sprememb v prihodnjih treh letih namenil 255 milijonov evrov.
Konference se je udeležil tudi slovenjski okoljski minister Janez Podobnik, ki se je zavzel za krepitev Programa Združenih narodov na okolje (UNEP).

Slovenske civilnodružbene organizacije o poročilu

V Sloveniji so se na poročilo odzvali v društvu Focus za sonaravni razvoj, kjer so prepričani, da morajo ugotovitve, ki jih povzema poročilo, spodbuditi odločevalce, da pospešijo ukrepanje in povečajo napore za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Prav tako jih morajo spodbuditi k pomoči najbolj ranljivim delom sveta, da se pripravijo na spremenjeno podnebje.

Prav tako so ocenili, da je v danih razmerah očitno, da mora Slovenija podpreti cilj EU za zmanjšanje svojih izpustov toplogrednih plinov za 30 odstotkov do leta 2020, in to ne da bi čakala na ostale države. Razen tega pa mora po njihovem mnenju Slovenija čim prej oblikovati svojo podnebno strategijo za obdobje po letu 2012.

V civilni pobudi Temno nebo Slovenije, ki se bori proti svetlobnemu onesnaževanju, pa so opozorili, da ima tudi ta vrsta onesnaževanja za posledice nepotrebno onesnaževanje okolja in pretirano porabo energije. V imenu pobude je danes Andrej Mohar ministru za okolje in prostor Janezu Podobniku poslal pismo, v katerem ga opozarja, da se " državljani in državljanke Slovenije upirajo pretirani porabi električne energije za zunanjo razsvetljavo".

Neodvisni raziskovalec Anton Komat pa je ocenil, da sprememb podnebja, ob tem, da jih pospešuje človek, ni več mogoče ustaviti, zato se je treba čim prej prilagoditi. "Mislim, da je to prvovrstno tehnološko in kulturno vprašanje, da se ljudje čim prej prilagodijo temu, kar prihaja. Le tako se lahko izognemo katastrofam," je opozoril in dodal, da se Sloveniji obeta bolj suho in toplejše vreme, zato je glavni izziv prilagoditev kmetijstva in varovanje vodnih virov.