IMF Slovenijo poziva k izboljšanju upravljanja v bankah v državni lasti

Misija IMF je še ugotovila, da je kriza slovenski finančni sistem močno pretresla.

Objavljeno
17. april 2012 16.45
Miha Jenko, gospodarstvo
Miha Jenko, gospodarstvo
Ljubljana - »Svetovna finančna kriza je močno prizadela slovenski finančni sistem. Kratkoročna prednostna naloga slovenskih oblasti je izboljšanje finančnega stanja poslovnih bank. Za to bo potrebna kombinacija ukrepov skupaj z dokapitalizacijo bank in čiščenjem njihovih bilanc.« To je poudarila misija Mednarodnega denarnega sklada (IMF) ob koncu dvotedenskega obiska v Sloveniji. Ugotovila je, da se je »poslovanje poslovnih bank poslabšalo zaradi izpostavljenosti do močno prizadetega gradbenega sektorja in obremenitev v zvezi s financiranjem, ki so prizadele nekatere banke. Zaradi precejšnjega poslabšanja kakovosti kreditov in povišanih slabitev za izgube iz posojil ima bančni sektor v zadnjih dveh letih izgube iz poslovanja, proces razdolževanja, ki se je začel leta 2009, pa še traja.«

IMF poudarja, da »bi finančno prestrukturiranje morali spremljati ukrepi za povečanje poslovne usmerjenosti bank, ki so pod nadzorom države. Pri tem bi bilo treba odpraviti dolgoletne pomanjkljivosti pri njihovem upravljanju, ki jih je izpostavila kriza.« Kar zadeva regulacijo in nadzor finančnega sektorja, sta po mnenju IMF na splošno skladna z najboljšimi mednarodnimi standardi in praksami, čeprav obstajajo nekatere posebne pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. Nadzor finančnih institucij bi po mnenju IMF »morali dopolnjevati z makrobonitetnim nadzorom, usmerjenim v stabilnost finančnega sistema kot celote.«

Misijo, ki se je v Sloveniji mudila v okviru Programa ocene finančnega sektorja (Financial Sector Assessment Program - FSAP), je vodil Vasilij Prokopenko. Sestala se je s predstavniki ministrstva za finance, Banke Slovenije, agencije za zavarovalni nadzor, ATVP in predstavniki finančnih ustanov in strokovne javnosti.