Kjotski davek zavrnjen

Evropski komisar za trgovino je zavrnil idejo Francije o uvedbi davka na uvoz iz držav, ki niso ratificirale kjotskega protokola o izpustih toplogrednih plinov.

Objavljeno
18. december 2006 17.05
Peter Mandelson
Bruselj - Evropski komisar za trgovino Peter Mandelson je zavrnil idejo Francije o uvedbi davka na uvoz iz držav, ki niso ratificirale kjotskega protokola o izpustih toplogrednih plinov. "Takšna obdavčitev ne bi bila v skladu s trenutno veljavnimi pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO), hkrati pa bi jo bilo zelo težko uveljavljati v praksi," je dejal komisar danes v govoru na enem od srečanj v Bruslju.

"Nesodelovanje v kjotskem procesu ni nezakonito," je poudaril. "Le kako se bomo odločili, katere izdelke bi obdavčili? Kitajska je ratificirala kjotski protokol, a ne izpolnjuje njegovih ciljev, ker ima status države v razvoju. ZDA po drugi strani niso ratificirale protokola, a imajo nekatere njene zvezne države, na primer Kalifornija, napredne okoljske politike," je pojasnil Mandelson v govoru, objavljenem na spletni strani Evropske komisije.
Po njegovih besedah uvedba takšnega davka "ne bi bila dobra politika". "Kolektivno odgovornost bomo vzpostavili le s politiko dialoga, pobud in sodelovanja," je dodal.

Pariz je sredi novembra napovedal, da bo naslednje leto ostalim članicam EU predstavil predlog o uvedbi davka na uvoz industrijskega blaga iz držav, ki niso ratificirale kjotskega protokola. Dokument iz Kjota podpisnicam nalaga, da morajo med leti 2008 in 2012 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 5,2 odstotka v primerjavi z letom 1990.