Madžarska: hipoteke v tuji valuti so veliko breme za dolžnike in vlado

S padcem vrednosti forinta ob izbruhu krize so stroški posojil eksplodirali.

Objavljeno
13. september 2013 18.04
Urban Červek, Dunaj
Urban Červek, Dunaj
Budimpešta − Posojila v tuji valuti postajajo v času pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem pomembna politična tema. Več kot 200.000 gospodinjstev s težavo odplačuje obroke posojil, najetih v švicarskih frankih, ki so se s padcem vrednosti forinta močno podražila.

Čeprav se je problem s posojili v tuji valuti (poimenovanimi kar forex posojila) nastal že leta 2008 ob izbruhu svetovne finančne in gospdoarske krize, ga na Madžarskem vse do danes niso rešili. Takrat je močno padla vrednost forinta, posojila v tujih valutah, predvsem v švicarskih frankih, pa so se posledično močno podražila. Največja težava so hipotekarna posojila, zaradi katerih dolžniki od neplačevanju izgubijo nepremičnino - družine hišo ali stanovanje, podjetja pa poslovne prostore.

Bančna shema

Po poročanju madžarskih časopisov so leta 2010 vsa v tuji valuti najeta posojila na Madžarskem v seštevku predstavljala vsoto, enako 28 odstotkom bruto domačega proizvoda, kar je začelo ogrožati državno gospodarstvo. Madžarska vlada je sicer medtem sprejela nekaj ukrepov, da bi problem ublažila – bankam je predpisala kvote za največje dovoljeno število prekinjenih pogodb, prepovedala je prisilne izselitve v zimskem času in uvedla posebno shemo za zamenjavo posojil na takšna s fiksnimi obrestmi, pri čemer razliko krije državni poračun. Madžarska centralna banka pa je letos spomladi uvedla podoben program za podjetja, da so lahko ta zamenjala posojila v tujih valutah za posojila v domači valuti. S to shemo, vredno 250 milijard forintov oziroma 830 milijonov evrov, naj bi po ocenah centralne banke konvertirali približno 30 odstotkov posojil podjetij.

Kljub tem ukrepom posojila v tuji valuti še vedno odplačuje veliko Madžarov, od 200.000 gospodinjstev jih kar 16 odstotkov s plačili zamuja več kot 90 dni, kar je meja, po kateri lahko banke začno s postopkom zaplembe zastavljene nepremičnine. Približno polovica vseh dolžnikov pa s plačili zamuja.

Zaradi grožnje množičnih izselitev in bližajočih se parlamentarnih volitev postaja problem »forex« posojil vse pomembnejša politična tema. Po poročanju madžarskih medijev se je predsednik vlade Viktor Orban v zadnjih mesecih večkrat sestal z vodstvi bank, da bi našli dokončno rešitev problema. Ki pa je lahko le ena - zamenjava vseh kreditov za takšne vezane na domačo valuto, kar pa seveda pomeni izgubo za posojilodajalce, saj je vrednost forinta v času krize močno padla.

A medtem postajajo organizacije dolžnikov vse bolj neučakane in povečujejo pritisk na vlado. V zadnjem času se je zvrstilo več protestov, v začetku septembra je skupina dolžnikov pred domom Viktorja Orbana celo začela z gladovno stavko.

Vprašanje tečaja

Večina dolgov izvira iz let pred izbruhom finančne krize 2008, ko so znašale obresti na posojila v forintih več 10 odstotkov letno, na posojila v švicarskih frankih pa so bile obresti bistveno nižje, zaradi česar so se podjetja in družine množično zadolževali v tuji valuti. Takrat je bil frank vreden približno 150 forintov, sedaj pa je njegova vrednost narasla na 240 forintov, za takšno razmerje pa so se podražila v frankih najeta posojila.

Jedro spora je v tem, po kakšnem tečaju naj se takrat najeta posojila sedaj pretvorijo v forinte. Madžarska nacionalna banka predlaga, naj se uporabi tečaj 180 forintov za frank, država in zveza bank pa se sedaj pogajata, po kakšnem ključu (in kdo) bo pokrili izgube, ki jih bodo pri tem utrpele banke. Težava je tudi ta, da bo ugodna rešitev za te dolžnike razjezila vse ostale, ki niso špekulirali in so najeli (takrat dražja) posojila v domači valuti.