Sankcije za kršitelje reda v parlamentih

Razprave v evropskem parlamentu so pogosto vroče, neprizanesljive in celo žaljive, a kadar presežejo mejo dopustnega, ima predsednik parlamenta na voljo več ukrepov.

Objavljeno
10. marec 2011 19.36
Božo Mašanović, Bruselj; Tone Hočevar, Rim; Vili Einspieler, Beograd
Božo Mašanović, Bruselj; Tone Hočevar, Rim; Vili Einspieler, Beograd
Bruselj - Predsedujoči lahko poslanca, ki se vede v nasprotju s ključnim pravilom (9. člen poslovnika), opomni, da »ravnanje parlamentarcev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, ki so zapisana v dokumentih EU, ohranja dostojanstvo parlamenta in ne sme ogroziti niti poteka parlamentarnega dela niti miru v vseh parlamentarnih stavbah«. Če se kršitev ponovi, predsedujoči znova opomni poslanca, kar se zapiše v zapisniku seje.

Kadar pa se motenje v sejni dvorani nadaljuje ali ob novi kršitvi reda, lahko predsedujoči odvzame kršitelju besedo in ga za preostanek seje odstrani iz dvorane. Če gre za izjemno moteče ravnanje, lahko tak ukrep uporabi takoj in brez drugega poziva k spoštovanju reda. Predsedujoči sme v primeru motenja dela parlamenta prekiniti sejo za določen čas ali jo celo končati, če pa pozivi k miru niso uspešni, zapusti predsedniško mesto, s čimer je seja prekinjena.

V primeru izjemno hude kršitve ali motenja dela parlamenta predsedujoči najprej zasliši kršitelja, potem pa izreče primerno kazen. Teh je več: graja, izguba pravice do izplačila dnevnic od dveh do desetih dni, za enako obdobje je lahko poslanec začasno izključen s sej parlamenta ali katerega koli od delovnih teles, v izjemno hudih primerih pa predsedujoči pošlje konferenci predsednikov - ki je najvišji organ parlamenta, poleg predsednika pa ga sestavljajo še šefi poslanskih skupin - predlog za začasni suspenz ali prenehanje funkcije v enem ali več organih parlamenta. Konferenca predsednikov lahko z večino treh petin oddanih glasov iz najmanj treh poslanskih skupin predlaga parlamentu prenehanje funkcije kateregakoli člana skupščine, tudi predsednika, kadar meni, da je poslanec zagrešil hujšo kršitev. Tak predlog mora potrditi parlament na plenarni seji z dvema tretjinama oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev.

Zadnje čase je odmevala kazen britanskemu evroskeptiku Nigelu Farageu, ki mu je predsednik parlamenta Jerzy Buzek marca lani odvzel deset dnevnic (tedaj je bilo to 2980 evrov), ker je predsednika evropskega sveta Hermana Van Rompuya užalil z besedami, da ima »karizmo mokre cunje«, potem pa se ni hotel opravičiti. Novembra lani je moral dvorano zapustiti Farageev strankarski kolega Godfrey Bloom, ker je govor vodje socialistov in demokratov (S & D) Martina Schulza prekinil z nacističnim geslom Ein Volk, ein Reich, ein Führer.

Poslanci in senatorji se včasih tudi stepejo


Rim - Italijanski parlament, pa naj bo poslanska zbornica ali senat, je videl že toliko prepirov, zmerjanja in pretepov, da se sredi Rima nič ne podre samo zato, ker je neki poslanec nekaj rekel in mu je drugi poslanec nekaj užaljen odgovoril. Parlamentarna procedura pa vsekakor pozna stroga pravila, ki veljajo, ko gre za resnejše spore. V primerih pretepov posežejo vmes posebej izurjeni redarji, razporejeni po obeh parlamentarnih dvoranah.

Besedni obračuni med poslanci ali senatorji v Rimu nastajajo skoraj vsak dan, veliko jih je in znajo biti ognjeviti. Če so besede izrečene kar tako, tja v en dan, ko na primer poslanec poslancu reče, da bi mu najraje eno primazal, se za to ne zmeni nihče. Če pa se užaljenemu zdi, da ni prav, ker se nihče ni potegnil zanj, se lahko pritoži na predsedstvo poslanske zbornice ali senata. Predsedstvo lahko izreče opomin, ukor, lahko pa poslanca ali senatorja, ki je rekel, da bi kolega najraje nalomil, za en dan izključi iz parlamentarnega dela.

Kadar gre za hujše žalitve, sme poslanec ali senator sklicati častno razsodišče, ki ga sestavljajo posebej spoštovani in izkušeni parlamentarci. Častno razsodišče ima na voljo opomin in ukor, vendar tudi suspenz. Parlamentarcu, ki je žalil, lahko odvzamejo dnevnico za en dan ali tudi več. Italijanski parlamentarci namreč zaslužijo zelo dobro, poleg vsega so deležni dnevnic ob dneh, ko se udeležujejo sej.

V najhujših primerih, ko poslanec obtoži poslanca česa zelo resnega, je postopek drugačen. Članu parlamenta, ki je nekoga napadel, morajo izglasovati odvzem imunitete, primer pa predajo rednemu sodišču. Takih primerov že dolgo ni več.

Srbski poslanci morajo biti lepo oblečeni

Beograd - Srbski poslanci so brez zadržkov sprejeli kodeks oblačenja, medtem ko razprave o etičnem kodeksu, ki jih je spodbudil sovražni govor, niso bile uspešne. Čeprav je minister za človekove in manjšinske pravice Svetozar Čiplić napovedal, da bodo izkoreninili sovražni govor s spremembo zakona o izboru narodnih poslancev, ki bo omogočila, da bodo izgubili mandat poslanci, ki bodo širili versko, rasno in nacionalno sovraštvo, se iz slona ni rodila niti miš. Neslavno je propadlo tudi prizadevanje generalnega direktorja RTS Aleksandra Tijanića, da bi nacionalna televizija prenehala neposredne prenose skupščinskih zasedanj, kajti ni sprejemljivo, da poslanci za davkoplačevalski denar medsebojno fizično obračunavajo, propagirajo sovražni govor in si privoščijo kazniva dejanja, namesto da bi sprejemali zakone.

Še slabše se je godilo predlogu Liberalne demokratske stranke Čedomirja Jovanovića, naj parlament sprejme deklaracijo proti nasilju, pozivom k nasilju in zločinu ter proti sovražnemu govoru, ki je poslanci niso hoteli uvrstiti niti na dnevni red skupščinskega zasedanja. V Srbiji so zaradi verbalnih in fizičnih izgredov pogosto nastajale blokade dela parlamenta. Zato je skupščina sprejela spremembe poslovnika, ki je zaostril sankcije za neprimerno obnašanje.

Predsedujoči zasedanja lahko tako po novem poslance denarno kaznuje, po treh opominih pa lahko zahteva njihovo odstranitev iz skupščinske dvorane, kar je najprej doletelo prvaka največje opozicijske stranke (SNS) Tomislava Nikolića.