Srbija se noče 
odreči Črni gori

Pred popisom prebivalstva Srbija pritiska 
na Črno goro. Še vedno živ projekt Velike Srbije. Črnogorski mediji opozarjajo, da v Beogradu redno zanikajo obstoj črnogorskega naroda in da sta glavni izvajalki tega projekta Srbska pravoslavna cerkev in Srbska akademija znanosti.

Objavljeno
13. marec 2011 20.52
Branko Jokić, Podgorica
Branko Jokić, Podgorica
Podgorica – Črnogorska vlada se je ostro odzvala na listino srbske vlade z naslovom Strategija ohranjanja in krepitve odnosov med matično državo in diasporo ter matično državo in Srbi, ki živijo na tem območju. Iz urada premiera dr. Igorja Lukšića so sporočili, da gre za neposredno vmešavanje v notranje zadeve neodvisne države Črne gore, kar je v popolnem nasprotju s temeljnimi načeli dobrososedskih odnosov. Protest so uradno izročili srbskemu veleposlaniku v Podgorici.

V omenjeni listini med drugim zahtevajo, da je treba Srbe v Črni gori označiti kot konstitutivni narod, zahteva pa je dopolnjena s trditvijo, da v Črni gori niso v celoti izpolnjeni mednarodni standardi varstva pravic srbskega naroda. V listini piše: »Republika Srbija bi morala poleg BiH v samo središče svoje zunanje in območne politike uvrstiti tudi Črno goro. Glede na večstoletne zgodovinske in civilizacijske trdne vezi med državama in narodoma je pomembno, da se srbskemu narodu zagotovi enakopravnost in pravična zastopanost v državnih ustanovah, državni upravi in območni samoupravi. Izjemnega pomena so stalne naložbe v politično, ekonomsko in kulturno osamosvojitev ter razvoj srbskega naroda. Nujno je treba sistemsko urediti in zajamčiti pridobljeno pravico do šolanja v srbskem jeziku. Srbski jezik ni pomemben le za Srbe v Črni gori, temveč tudi za številne Črnogorce, ki svoj jezik še vedno imenujejo s tradicionalnim srbskim imenom ...«

Črnogorska vlada poudarja, da je cilj tega dokumenta sprememba ustavne ureditve Črne gore. Minister za zunanje zadeve in evropske integracije Milan Ročen je v zvezi s tem izjavil: »Srbi v Črni gori so naš narod. Tukaj. Zanje skrbi država Črna gora, zato ni nikakršne potrebe, da bi to počeli tudi drugi.«

Črnogorski mediji opozarjajo, da v Beogradu redno zanikajo obstoj črnogorskega naroda in da sta glavni izvajalki tega projekta Srbska pravoslavna cerkev in Srbska akademija znanosti. Omenjeni instituciji in srbski mediji so zdaj znova nastopili z vso silo, in to ne po naključju: to počnejo pred popisom prebivalstva v Črni gori, ki bo v prvi polovici aprila. Tukajšnji komentatorji so si edini, da se nobena srbska oblast – pa naj bo na njenem čelu Slobodan Milošević ali Boris Tadić – ne bo odrekla projektu Velike Srbije. Sedanja srbska oblast pa poskuša poleg tega na vse mogoče načine preprečiti, da bi Črna gora v Nato in EU vstopila pred Srbijo. Provladna Pobjeda poudarja: »Ni težko uganiti, zakaj se je prav zdaj pojavila ta memorandumska strategija. Približuje se popis, zato je treba dodati plin in okrepiti pritisk na Črno goro. Ne smemo se slepiti. Še se bodo dogajali memorandumi in memorandumski pritiski. Tisti, ki tega ne ve, ni za politiko.«