V druščini uradnih jezikov EU tri novinke

V Evropski uniji se bo od 1. januarja 2007 lahko govorilo v 23 uradnih jezikih. Na ta dan se bosta uniji pridružili Bolgarija in Romunija, v druščino uradnih jezikov pa bo vstopila tudi irščina.

Objavljeno
20. december 2006 16.30
Zastave EU
Bruselj - V Evropski uniji se bo od 1. januarja 2007 lahko govorilo v 23 uradnih jezikih. Na ta dan se bosta namreč uniji pridružili Bolgarija in Romunija, v druščino uradnih jezikov pa bo vstopila tudi irščina. Evropska komisija se tega izziva zaveda, zato je danes sprejela strategijo prevajanja svojih pisnih besedil od leta 2007 naprej, s katero naj bi bolje opredelili potrebe pa prevajalcih in poudarili bistveni pomen večjezičnosti pri oblikovanju ukrepov komisije, so danes sporočili iz Bruslja.

Bogastvo raznolikosti jezikov

"Raznolikost jezikov je naše skupno bogastvo," meni evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost Jan Figel, ki je prepričan, da je "spodbujanje te raznolikosti med prednostnimi nalogami komisije". Evropska unija bo leta 2007 praznovala 50. obletnico podpisa Rimske pogodbe, kar bo po komisarjevih besedah tudi "praznovanje večjezičnosti - ta je eno od osnovnih načel Unije."

Evropska komisija je na podlagi izkušenj v obdobju po zadnji širitvi unije 1. maja 2004, ko se je povpraševanje po prevodih neprestano povečevalo (sporočila komisije naj bi namreč objavljali v več jezikih), sprejela novo prevajalsko strategijo. Ta poleg že uvedenih ukrepov opredeljevanja pomembnih in manj pomembnih dokumentov ter omejevanja njihove dolžine zajema tudi vključevanje jezikovnih vidikov v proces odločanja komisije, prevajanje spletnih strani, doseganje ravnotežja med notranjim in zunanjim prevajanjem ter tesnejše sodelovanje med institucijami EU.

S takšno strategijo, ki je po navedbah komisije stroškovno učinkovita, obenem pa omogoča vključevanje novih uradnih jezikov, pri čemer naj bi zagotovili kakovostno prevajanje, bi tovrstne jezikovne dejavnosti v uniji lahko prilagodili različnim ravnem povpraševanja.

800 milijonov evrov za prevajanja, 190 milijonov pa za tolmačenje

Letos so skupni stroški prevajanja v vseh institucijah EU znašali 800 milijonov evrov, stroški tolmačenja za leto poprej pa 190 milijonov evrov. Sicer skupni stroški teh dejavnosti predstavljajo manj kot odstotek skupnega proračuna unije. Leta 2007 naj bi bilo za prevajanje treba odšteti 302 milijona evrov oziroma 0,63 evrov na državljana. V Bruslju poleg tega predvidevajo, da se stroški tolmačenja s pristopom Bolgarije in Romunije ne bodo povečali.

Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje, ki zagotavlja pisne prevode, bo po izbirnih postopkih začasno zaposlil po približno 40 bolgarskih in romunskih prevajalcev. Ti bodo delali Bruslju in Luxembourgu ter v območnih pisarnah direktorata v Sofiji in Bukarešti, pridružilo pa se jim bo še približno 50 bolgarskih in romunskih samostojnih prevajalcev ali agencij.

Generalni direktorat za tolmačenje ima trenutno po tri bolgarske in romunske tolmače, ki so od januarja 2006 zaposleni kot začasni uslužbenci, šest tolmačev za vsak jezik pa je za določen čas zaposlil Evropski parlament. Službe za tolmačenje EU bodo po 1. januarju 2007 imele na voljo še 39 bolgarskih in 42 romunskih akreditiranih samostojnih tolmačev, kar je primerljivo s povprečnim številom tolmačev, ki so bili na voljo ob širitvi leta 2004.

Tolmačev iz irščine (še) ni

Irski prevajalski oddelek v generalnem direktoratu bo imel na začetku pet prevajalcev. Kljub temu se bodo na podlagi odstopanja, ki ga je leta 2005 predlagala Irska, v naslednjih petih letih v irščino prevajale samo uredbe, ki jih bosta skupaj sprejela parlament in svet v okviru postopka soodločanja, ter sporočila za javnost.

Tolmačev, ki bi lahko tolmačili iz irščine, trenutno še ni, se pa trije zaposleni tolmači in en akreditirani samostojni tolmač pripravljajo dodati irščino k svojim jezikovnim kombinacijam.