Prvi odzivi ZSSS na predlagano pokojninsko reformo? Pozitivni.

»Ta vlada je bistveno bolj pripravljena sklepati kompromise - upoštevala je posamezne zahteve iz leta 2011.«

Objavljeno
18. september 2012 16.22
Upokojenci v vrsti za pokojnine pred bančnimi okenci
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si
Ljubljana - Zveza svobodnih sindikatov (ZSSS) je predstavila svoj pogled na predlagano pokojninsko reformno. Kot je povedala izvršna sekretarka za socialno področje ZSSS Lučka Böhm, so njihove prve reakcije na reformo dokaj pozitivne, saj je vlada pri njeni pripravi upoštevala nekatere zahteve sindikatov iz pogajanj leta 2011 na referendumu zavrnjeni reformi.

Po besedah Böhmove gredo tako v ZSSS na pogajanja z vlado in delodajalci, ki se bodo začela v sredo, »z neko mero optimizma, posebej ker ugotavljamo, da je ta vlada bistveno bolj pripravljena sklepati kompromise,« poroča STA.

• Kot dobro ocenjujejo določbo, da bo za starostno upokojitev dovolj 40 let pokojninske dobe brez odbitkov in 60 let dopolnjene starosti, bodo pa predlagali, da se potrebna pokojninska doba za ženske zmanjša na 38 let.

• Kot pozitivno vidijo tudi določbo, da se je obdobje za odmero pokojninske osnove glede na leta 2011 predlagano pokojninsko reformo s 30 skrajšalo na 28 let najugodnejših zaporednih let minus tri najslabša leta.

• Bo pa sindikat v pogajanjih po besedah Böhmove predlagal, da se v reformi glede na zdajšnji predlog izboljša položaj tistih, ki so se zavarovali že kot najstniki, prav tako tistih, ki so študirali.

• V sindikatu tudi predlagajo, da se izenačijo t. i. bonusi in malusi, saj so v predlogu bonusi začasni, malusi pa doživljenjski.

• Precej pozornosti v pogajanjih nameravajo nameniti tudi višini pokojnin, saj po besedah Böhmove niso prepričani, da se bo padanje pokojnin z reformo popolnoma ustavilo.

• V sindikatu podpirajo tudi uvedbo subvencij delodajalcem, ki zaposlujejo delavce, starejše od 60 let in mlajše od 26 let.

• Uvedbo obveznosti, da mora Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije vsakemu zavarovancu enkrat letno poslal informacijo o plačanih prispevkih, v ZSSS podpirajo, jih pa skrbi, da bi uvedba omenjenih informativnih osebnih računov pomenila prvi korak k uvajanju individualnih osebnih pokojninskih računov. »Zato bomo predlagali, da se namesto besedne zveze 'informativni osebni račun', uporabi besedna zveza 'informativni osebni izračun',« je dejala Böhmova.

• V sindikatu bodo tudi predlagali, da se t. i. bonusi (pribitki) in malusi (odbitki) izenačijo. Kot namreč opozarjajo, so zdaj predlagani bonusi za tiste, ki bodo delali kljub temu, da izpolnjujejo pogoje za upokojitev, začasni, medtem ko so malusi doživljenjski.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič sicer kot pomembno ocenjuje, da bi se pogajanja z vlado in delodajalci začela brez pritiskov in sklicevanja na bonitetne hiše.