S pokojninsko reformo na slabšem zlasti ženske

Parlamentarne stranke načeloma za pokojninsko reformo, a predlagajo popravke.

Objavljeno
14. september 2012 21.43
Barbara Hočevar/Delo
Barbara Hočevar/Delo

Ljubljana - Vse parlamentarne stranke se strinjajo, da obstoječi pokojninski sistem ni vzdržen, a na novi Vizjakov predlog reforme imajo konkretne pripombe. Največ jih opozarja, da bodo zlasti ženske bistveno na slabšem, kot so sedaj.

Spremembe pokojninske zavarovanja so nujno potrebne, se strinjajo prav vse parlamentarne stranke. Tudi glede glavnih načel, ki jih izpostavljajo pisci reforme, da bo sistem pravičen, pregleden in transparenten, ni pripomb. To pomeni, da je realna možnost, da bi reformo v parlamentu sprejeli do konca leta, kot načrtuje vlada.

Seveda pa se bodo pred tem pa se morale stranke uskladiti o pomembnih podrobnostih, pri katerih bo vztrajala zlasti opozicija. V

PS so zadržani, zelo kritični pa v SD, kjer posebej opozarjajo, da bodo največji del bremena reforme - če bo sprejeta tako, kot je zastavljena - nosile ženske.

»Zahtevana delovna doba se bo v borih dveh letih podaljšala iz 38 na 40 let, hkrati pa bodo za večino žensk ukinjeni časovni bonusi za otroke. Uveljavljale jih bodo le tiste, ki so začele delati zelo mlade,« je poudarila Andreja Črnak Meglič iz SD. Zanimivo je, da ima veliko pripomb tudi koalicijska NSi, ki opozarja, da je ZPIZ-2 že drugi zakon v tem mandatu, ki staršem in družinam jemlje več kot drugim družbenim skupinam.

Še dolga pot do političnega soglasja o reformi

V koalicijski SLS bi radi, da bi jim pri usklajevanju zakonodaje prisluhnili v treh točkah – prepričani so namreč, da bi morali biti starši, zlasti matere, s tremi otroki in več deležni ugodnejših pogojev upokojevanja; menijo, da bi moškim morali priznati dobo neprostovoljnega služenja vojaškega roka, pomembno pa se jim zdi tudi urediti pravice starejših brezposelnih, ki so blizu upokojitve.

Tudi pri NSi so opozorili na pravice staršev in na položaj družin in izrazili pričakovanje, da se z ZPIZ-2 ne bodo poslabšali v primerjavi z sedanjo zakonodajo.

»Velja pa opozoriti še na nekatere pomembne spremembe v primerjavi z veljavnim zakonom: zmanjšanje olajšav za kmete, črtanje oprostitev za posebne primere predčasne upokojitve, odvzem pravice do invalidnine; spremembe pogojev za vdovsko pokojnino....« je med drugim naštel Cveto Uršič iz NSi.

Vsebinsko najbolj kritični do predloga so pri SD. »Spremembe prinašajo drastične posege zlasti v pravice žensk,« je dejala Andreja Črnak Meglič in izpostavila, da se bo zahtevana delovna doba podaljšala, časovni bonusi za otroke pa bodo za večino ukinjeni. »To pomeni, da se bo za večino žensk delovna doba bistveno podaljšala, vsekakor bolj kot za moške.« H

krati opozarja na termin »očiščenje pokojninske blagajne«, po katerem bodo pravice, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih (za borce, žrtve komunističnega nasilja, tiste, ki so delali v drugih republikah...), izločene iz pokojninskega in prenešene v druge zakone, pri čemer pričakujejo nižanje izplačil zaradi valorizacij.

»Pasti ugotoviš, če se v zakon poglobiš in gledaš součinkovanje različnih členov,« je izpostavila Črnak Megličeva. Tretja točka, o kateri želijo pri SD in tudi pri Desusu pojasnila, pa je uvedba individualnih informativnih izračunov, ki bi lahko vodila do spremembe sistema.