Ankarančani najprej sprašujejo stranke, potem bodo volili

V Ankaranu so postavili 15 strankam isti vprašalnik, ki naj bi jim olajšal odločitev pri volitvah.

 

Objavljeno
15. november 2011 17.48
Posodobljeno
15. november 2011 18.00
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Ankaran – Vodstvo sveta krajevne skupnosti Ankaran se je odločilo, da postavi 15 strankam pet istih vprašanj o njihovih stališčih in potezah do ankaranskih zahtev v primeru, da bi v naslednjem mandatu sodelovale v vladi.

Gregor Strmčnik, predsednik sveta KS Ankarana, je prepričan, da ta vprašanja zadevajo tudi širšo javnost in ne samo Ankarančanov.

Odgovore strank bodo objavili v posebnem glasilu, ki ga bodo brezplačno razdelili vsem gospodinjstvom na območju Ankarana in drugim medijem.

Odgovore bodo razvrstili po abecednem vrstnem redu: na prvem mestu bo odgovor Popovičeve stranke Avion, ki je najbolj očitno proti občini Ankaran, na zadnjem pa odgovor stranke Zares, ki se je najbolj očitno angažirala za novo občino.

Ankarančani so postavili naslednja vprašanja: 1. ali bo vaša stranka pripravljena sprejeti ponujeno sodelovanje s strani občine Ankaran in do rednih lokalnih volitev v letu 2014 pomagati pri postopkih ustanovitve občine ter pri pripravi delitvene bilance z MO Koper? 2. Ali je vaša stranka pripravljena spremeniti ali preklicati obstoječi zgrešeni DPN za koprsko pristanišče in pripraviti izhodišča za nov prostorski dokument? 3. ali je stranka pripravljena spremeniti okoljsko politiko v Koprskem zalivu, ovrednotiti škodo, ki jo povzroča Luka Koper in pripraviti program ekološke sanacije ankaranske obale? 4. Ali je stranka pripravljena podpreti vladno uredbo za zavarovanje novega naravnega rezervata Debeli rtič? 5. Ali je pripravljena sprejeti takojšen program sanacije državne ceste v Ankaranu?

Ankarančani so pripravili zanimiva vprašanja, saj bodo odgovore nanje brali tudi volivci v drugih slovenskih občinah in bodo tudi njim pomagali pri odločitvah pred volitvami.