Stališča političnih strank do potrošnikov

Političnim strankam smo zastavili šest vprašanj na temo prihodnje politike varstva potrošnikov. 

Objavljeno
16. november 2011 19.12
Posodobljeno
17. november 2011 05.00
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Na naslove desetih po anketah javnega mnenja najobetavnejših političnih strank smo poslali šest vprašanj na temo prihodnje politike varstva potrošnikov - upoštevaje dejstvo, da se stanje na tem področju deloma zaradi gospodarske krize in deloma zaradi odločevalcev, ki mu niso naklonjeni, iz leta v leto poslabšuje. Dobili smo devet odgovorov, odzvala se ni samo stranka NSi. Vsak dan bomo objavili odgovore na eno zastavljeno vprašanje. Začnemo danes.

Ali ste v svoj volilni program vključili varstvo potrošnikov kot eno od prednostnih nalog? Kako?

Desus: Vodilo DeSUS-ove politike in volilnega programa je ohraniti ali povečati pravice in varčevati pri organizaciji. V konkretnem primeru to pomeni manj denarja za Urad za varstvo potrošnikov, ki bi ga združili z Uradom za varstvo konkurence, in več denarja za delovanje inšpekcijskih služb in Zveze potrošnikov.

LDS: V LDS smo v volilni program vključili tudi varstvo potrošnikov, zavzemamo se namreč za vzpostavitev sistema brezplačnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov v on-line arbitražnih postopkih.

Lista Virant: Da, v programu imamo opredeljene tudi naloge s področja varstva potrošnikov.
PZ ZJ: Varstvo potrošnikov je izjemno pomembno področje, ki zahteva sodelovanje državnih organov, pravne države in civilne družbe. To sodelovanje je potrebno poglobiti. Vlada se mora hitro odzivati na pobude civilne družbe, hkrati pa tudi sama okrepiti inšpekcijske službe.

SD: Tega področja nismo posebej izpostavljali, saj menimo, da je zakonsko ustrezno urejeno. Šepa pa po naši oceni, podobno kot na številnih drugih področjih, učinkovitost uveljavljanja varstva, zaradi česar je potrebno predvsem zagotoviti večjo učinkovitost inšpekcijskih služb in sodišč, kar pa naš program vključuje.

SDS: Slovenska demokratska stranka se je vedno zavzemala za varstvo potrošnika, npr. v začetku letošnjega leta so poslanci SDS nasprotovali s strani vlade predlaganemu zakonu, s katerimi je Pahorjeva vlada želela ukiniti obvezne garancije in bi na ta način prepustila potrošnike same sebi na milost in nemilost tržnim mešetarjem. V svojem programu smo posebno pozornost namenili varstvu potrošnikov pri predelani hrani, saj je hrana eden izmed dejavnikov, kjer smo potrošniki najbolj občutljivi. V Sloveniji se premalo zavedamo, da je lokalno pridelana hrana večinoma kakovostnejša kot uvožena, poleg tega pa z nakupom domače hrane podpiramo domače pridelovalce in predelovalce. V programu smo si zastavili cilj, da bi potrošnike bolj osvestili in jih izobrazili o pomenu v Sloveniji proizvedene hrane.

SLS: Varstvo potrošnikov se nam zdi zelo pomembno predvsem na področju varne in zdrave prehrane, kar smo seveda vključili tudi v SLS volilni program v smislu povečanja samooskrbe z lastno pridelavo hrane. Naš namen je povečati samooskrbo z domačo, ekološko, zdravo hrano in spodbujanje skrajšanja prehrambene verige od kmeta do potrošnika. Preprečiti je treba vdor špekulativnega kapitala v podjetja v prehranski verigi, saj je njihov namen zgolj dobiček, na področju prehrane pa bi moral biti glavni cilj varna in zdrava hrana. Prednostno je treba za to področje sprejeti dobro in jasno zakonodajo in poskrbeti za institucije, ki jo bodo izvajale in varovale potrošnike pred prevarami na področju prodaje blaga in storitev.

SNS: Strinjamo se, da je varstvo potrošnikov izjemno pomembno področje, vendar v volilni program SNS tega poglavja nismo vključili kot eno izmed prednostnih nalog, saj je bila skrb za varstvo potrošnikov že do sedaj naša skrb in smo že večkrat opozarjali ne številne nepravilnosti in krivice, ki jih doživljajo slovenski potrošniki. Program Slovenske nacionalne stranke pa je stalno »odprt« in ga tudi sproti dopolnjujemo, zato bo skrb za varstvo potrošnikov sigurno v kratkem postala del njega.

TRS: Razvojna paradigma in politika stranke TRS je celostna in usmerjena v varovanje javnega interesa, kar nedvomno vključuje tudi varstvo potrošnika.