Županski kandidati v Divači o izboljšavah v občini in o značaju župana

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
02. oktober 2014 13.20
dgr*Divaca bo v treh letih opremljena s kanaliz
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si
Kaj bi kot župan/županja Divače izboljšali v občini?

Anton Može (skupina volivcev): Naj poudarim, da nisem novinec na gospodarskem področju, niti ne na političnem. Kot najbrž veste, sem bil podpredsednik Nadzornega sveta Intereurope D.D. in moje ožje področje na katerem sem suveren je logistika. Če želiš uspešno voditi podjetje moraš poznati ljudi in njihove sposobnosti, seveda pa tudi same delovne procese. Pri vodenju lokalne skupnosti ni nič drugače. Od župana ljudje pogosto pričakujejo čarobno paličico, da reši vse probleme vseh ljudi. Tega se seveda ne da. Da pa se rešiti nekaj problemov, ki tarejo večino ljudi. To pa znam in znam poiskati tudi denar, ki je potreben za reševanje perečih problemov.

Zoran Grubišič (SD): Če pustimo ob strani vse običajne stvari za katere mora župan (skupaj z občinsko upravo in občinskimi svetniki) skrbeti, je nujno potrebno dvigniti kakovost življenja v občini. Že zgraditev lokalne tržnice bi veliko pripomogla k temu; tržnica je lahko kraj, kjer se prodaja doma pridelana hrana, lahko pa je tudi družabni kraj, kjer se ljudje srečujejo pogovorijo ipd.

Zato bi/bom zelo velik poudarek dal t. i. socialnemu kapitalu; spodbujanju medgeneracijskega druženja, vzajemnega učenja, sodelovanja, prenosa in prikaza dobrih praks na vseh področjih družbenega delovanja...
Vrednotam, kot so delo, poštenost, spoštovanje, zdravje idr. je potrebno povrniti nekdanji sloves.
Spodbujal bom razvoj podeželja, lokalno (prehransko) samooskrbo, zaposlovanje mladih na kmetijah...
Spodbujati je potrebno prostovoljstvo.

Vse deležnike (mlade, starejše, društva, gospodarstvenike...) je potrebno spodbujati, da sami postanejo generator idej in rešitev, katere lahko kasneje skupaj z županom oz. občinsko upravo tudi dejansko uresničijo in dosežejo.

Aleš Franetič (SMC): Občino želim voditi kot profesionalni župan in jo postaviti v vlogo pomočnika in partnerja lokalne skupnosti. Uvedel bom demokratičen pristop reševanja problemov, na ta način bomo optimalno usmerjali denarna sredstva, ki jih ustvarjamo skupaj. Človeka in njegove potrebe bom postavil na prvo mesto. Krajevnim in vaškim skupnostim bom dal večji pomen. Poiskal bom dodatne vire financiranja. Občino pa želim narediti bolj likvidno in stabilno.

Diego Loredan (skupina volivcev): Kot župan Občine Divača bom ljudi premaknil iz otopelosti in jim pokazal, kako dobro je biti buden in s svojim delom doprinesti lokalni skupnosti. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bom ljudi združil, saj sedaj zaradi različnosti in nasprotja interesov prežijo drug na drugega kot pes na mačko. To je najpomembneje. Reorganiziral bom občinsko upravo, da bodo ljudje z njenimi storitvami zadovoljni. Zakrpal bom veliko rano - Industrijsko cono Risnik in dosegel, da se nikoli več ne bi v občutljivem prostoru Regijskega parka Škocjanske jame, postavilo industrijske cone. Zoperstavil se bom umestitvi vetrnih elktrarn v naši občini, ker so neprimerne in škodujejo zdravju. S svojo odločnostjo, jasno postavljeno vizijo bom pokazal ljudem, da se da dobro živeti na način, da ohraniš vrednote in jih nadgradiš v višjo vrednost kvalitete življenja. Z uresničitvijo svojega programa Dobra pot bom skupaj s svojo ekipo in soobčankami ter soobčani uresničil skupno vizijo razvoja kraško brkinske občine - Občine Divača.

Matija Potokar (skupina volivcev): Naprej bom vzpostavil kulturen odnos do zaposlenih delavcev občinske uprave ter do vsakega občana,ki se bo pojavil pred pisarno župana.Nadaljeval bom s spoštljivim odnosom do občanov in ne bom dopustil ponižujočih nekulturnih izpadov do občanov in predstavnikov organizacij,ki poslovno sodelujejo z občino.

Alenka Štrucl Dovgan (skupina volivcev): Največje bogastvo občine so ljudje. V kandidaturo za županjo vstopam z željo, da bi bile njihove želje slišane in upoštevane. Prizadevala si bom za prijazno in dostopno občinsko upravo, ki dela javno, transparentno in učinkovito, predvsem pa z namenom, da bo življenje v občini lepše in prijaznejše za vse njene prebivalce.

Ivan Kovačič (skupina volivcev): Brez odgovora.

***

Kakšen značaj mora imeti župan?

Anton Može (skupina volivcev): Župan mora biti apolitičen in z velikim občutkom za ljudi, zato tudi kandidiram s podporo občank in občanov in ne kake politične stranke. Med občani, ki se pogosto odločajo po političnih preferencah pa mora biti sprejemljiv tako z ene, kot druge strani. Predvsem pa je pomembno, da ima znanje in izkušnje, kako združiti ljudi za dosego skupnih ciljev. Ne gre pričakovati, da bo župan imel vse potrebno znanje na vseh področjih, ki ga ponujajo kandidati. Dober župan se svojih slabosti zaveda in je več kot sposoben odgovore poiskati na pravih mestih. Predvsem pa mora biti župan dober vodja, ki bo na vsakem koraku znal prepoznati potrebe lokalnega prebivalstva.

Zoran Grubišič (SD): Župan mora biti deloven, spodbujevalen, inovativen, povezovalen, razgledan. Sposoben mora biti videti celoto in velikokrat razmišljati izven ustaljenih »okvirjev«. Spoštovati mora preteklost hkrati slediti novim tokovom in izzivom tako družbe, kot gospodarstva, tehnologije.

Aleš Franetič (SMC): Občino želim voditi kot profesionalni župan in jo postaviti v vlogo pomočnika in partnerja lokalne skupnosti. Uvedel bom demokratičen pristop reševanja problemov, na ta način bomo optimalno usmerjali denarna sredstva, ki jih ustvarjamo skupaj. Človeka in njegove potrebe bom postavil na prvo mesto. Krajevnim in vaškim skupnostim bom dal večji pomen. Poiskal bom dodatne vire financiranja. Občino pa želim narediti bolj likvidno in stabilno.

Diego Loredan (skupina volivcev): Župan je podaljšana roka ljudi. Venomer zagovornik in predstavnik ljudstva. Je človek, ki ga mora odlikovati karakter vodje, ki je sposoben ljudi združiti in skupaj z njimi sodelovati na dobri in pravi poti v bodočnost. Župan mora biti odločen, odgovoren, imeti posluh za ljudi, biti mora vztrajen in ciljno naravnan. Dobro je, da ga odlikuje sproščenost, saj skoznjo lahko ljudem pokaže svojo dostopnost in preprostost. Poleg tega, da ima rad ljudi, je prav, da ima rad naravo in kulturo, ki sta največje bogastvo našega naroda in ju kot taki varuje za prihodnje rodove. To je za našo občino, ki drži v svojih rokah Unescovo svetovno dediščino Škocjanske jame izrednega pomena.

Matija Potokar (skupina volivcev): Župan mora biti strpen, spoštljiv in prijazen do vseh, še posebej do otrok, bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih.

Alenka Štrucl Dovgan (skupina volivcev): Bistvo županske funkcije je sodelovanje in povezovanje. Znati mora prisluhniti različnim interesom in poiskati rešitve, ki ustrezajo kar najširšemu krogu ljudi. Strateško razmišljanje je ključnega pomena za enakomeren razvoj na vseh področjih, saj je načrtovanje aktivnosti uspešnejše, če sledi vnaprej postavljenim dolgoročnim ciljem. Tudi z omejenimi sredstvi se da storiti veliko, če skupaj iščemo rešitve in ne ovir.

Ivan Kovačič (skupina volilvcev): Brez odgovora.

 

***

Kaj boste naredili, da ne bodo tujci pokupili vse lepote in bogastva naše pokrajine?

Anton Može (skupina volivcev): To vprašanje morate nasloviti na Vlado RS, ki je zakonsko opredelila nakupe nepremičnin za rezidente držav članic Evropske skupnosti. Sicer pa v takih nakupih sam ne prepoznavam nobene grožnje po razprodaji slovenskega imetja. Taka lastnina se slej ko prej spet znajde v domačih rokah. Ena od maksim EU se glasi, da je znotraj držav članic omogočen prost pretok ljudi, blaga in storitev. Kot župan obmejne občine bom lahko le vesel, če bodo tisti novi lastniki, ki bodo kupovali naše, stoletja stare kamnite hiše s pripadajočim zemljiščem, le-te obnavljali v skladu s priporočili o gradnji objektov na kraško - primorskem svetu.

Zoran Grubišič (SD): Ne želim biti napačno razumljen ampak, kaj nam pomagata lepota in bogastvo pokrajine če je ne znamo voditi oz. upravljati ter promovirati in tržiti. Lep primer je Lipica, kjer država nima strategije in vizije razvoja.

Na srečo smo doživeli pravočasno streznitev v primeru Postojnske jame, katera bi lahko kaj kmalu končala v rokah italijanskih lastnikov. Tu pa nastopi naslednja težava ali nevarnost; lastnik Postojnske jame ni več država ali družba temveč konkreten posamezen lastnik, kateri načeloma lahko s svojo lastnino počne kar želi.
Ljudem je potrebno konstantno dopovedovati in prikazovati lepote naše pokrajine, da jim le to pride v podzavest. Zelo napačni oz. zgrešeni so naši odzivi na težave posameznih lokacij npr. na Krasu. Ko želijo postaviti vetrnice na senožeških brdih je to problem krajanov Senožeč. Če ima težave grad Štanjel je to problem občine Komen, z Lipico ima težave občina Sežana itd.

Ena od rešitev bi bila uvedba pokrajin, katera bi imela vse navedene stvari v upravljanju, kot celoto. Druga rešitev je uvedba blagovne znamke Kras s katero bi privabljali turiste. Italijani turiste privabljajo s Toskano in ne posameznim krajem, znamenitostjo ali naravno lepoto.

Vprašanje je kompleksno in nanj ne moremo odgovoriti z nekaj stavki. Vsekakor pa bi bil dober začetek, da lokalni ljudje začno spoštovati lepoto in bogastvo pokrajine.

Aleš Franetič (SMC): Moje vrednote so predvsem trdo delo, odgovornost, poštenost, nepristranskost ter jasni cilji, ki so predpogoj za učinkovitost. Posvetovanje s sodelavci ter z Vami, spoštovane volivke in volivci, bodo temeljno vodilo po načelu »Občino v službo ljudem«.

Diego Loredan (skupina volivcev): To je pereča problematika, katere se zavedamo predvsem ljudje, ki živimo na področju Krasa in Brkinov. Neverjetno je videti poželenje tujega po našem - domačem. Težava je, da se ravno mi, ljudje, prebivalci teh krajev dosti krat pomanjkljivo zavedamo vrednot in bogastva, ki ga imamo dobesedno »pred nosom«. Dobro bom pripravil lokalne prostorske dokumente, ki bodo varovali javni interes pred interesom nakupa naše zemlje in nepremičnin tujcem. Moj cilj je zaščititi in ohraniti plodna kmetijska zemljišča, vodne vire in varovati kulturno dediščino. Verjamem, da bom skupaj s svojo ekipo uresničil program, ki smo si ga zadali in da bodo mladi ostajali v naši občini hkrati pa, da bomo na ta način privabili mlade tudi iz drugih krajev države, da se bodo odločili živeti v skladu s kulturno dediščino naših prednikov, v neokrnjeni naravi, miru in tišini, ki je naša Občina Divača.

Matija Potokar (skupina volivcev): Da tujci ne bodo pokupili vseh lepot in bogastva naše pokrajine se bom zavzemal za take rešitve,ki bodo vse te lepote ostale v rokah lokalnega prebivalstva.

Alenka Štrucl Dovgan (skupina volivcev): Občina si mora prizadevati, da z zagotavljanjem ustrezne kvalitete življenja ustvarja pogoje za dostojno življenje svojih prebivalcev. Z ukrepi za ureditev stanovanjske problematike, razumnimi cenami nepremičnin in ureditvijo namembnosti zemljišč lahko spodbudi prebivalce, da v občini ostanejo, si ustvarijo družine in se z veseljem vračajo. Ob tem je nujna tudi ustrezna podpora na področju izobraževanja, podjetniških aktivnosti in spodbujanja novih delovnih mest.

Ivan Kovačič (skupina volivcev): Brez odgovora.