SMS - Zeleni: Kučanovo dejanje neiskreno, Türku spodkopava avtoriteto

Vse stranke bi morale štartati z istega izhodišča, ne pa da so ene preferirane, pravijo.

Objavljeno
11. november 2011 10.10
Posodobljeno
11. november 2011 10.30
A. L.
A. L.

LJUBLJANA – Iz stranke SMS - Zeleni so predsedniku države Danilu Türku danes poslali odprto pismo, v katerem pišejo o neenakopravnem položaju parlamentarnih in neparlamentarnih političnih strank. V medijih se namreč pojavljalo le ene in iste stranke, zato želijo, da se vsaj na nacionalnih medijih vsi obravnavajo enakopravno, da vsi štartajo z iste črte, pišejo.

Kučan spodkopava Türkovo avtoriteto

Kar nekaj krepkih pa so napeli tudi nekdanjemu predsedniku republike Milanu Kučanu. Trdijo, da se je šele zdaj, ko je njegov kandidat v volilni tekmi, zavzel za njihova izhodišča. Ko pa so ga za to prosili iz njihove stranke, pa se na to ni odzval. To dejanje imajo za zelo neiskreno, aktualnega predsednika pa opozarjajo, da nekdanji predsednik spodkopava njegovo avtoriteto.

Pismo objavljamo v celoti (in nelektorirano):

Spoštovani gospod predsednik dr. Danilo Türk,

 

Na vas se obračamo s pozivom po pomoči pri zagotavljanju enakopravnega položaja za predstavitev naših programov in kandidatov javnosti, volivcem, preko (vsaj) nacionalnih medijev, saj je to predpogoj za resnično demokratične volitve.

 

Izvedba letošnjih volitev za državni zbor namreč ponovno aktualizira vprašanje (ne)enakopravnosti parlamentarnih in neparlamentarnih političnih strank oz. bolje rečeno (ne)enakopravnost vseh list v volilni kampanji. Menimo, da je volilna kampanja izhodišče demokratičnega odločanja, faza v kateri se volivci seznanjajo s kandidati in njihovimi programi. Kampanja je prva faza, ki usodno vpliva na vse nadaljnje postopke. Žal pa je ravno to ključno obdobje (ob sicer povsem formaliziranih in natančno preciziranih postopkih, ki tudi niso pošteni) prepuščeno takim in drugačnim aktom, pravilnikom in dobri volji urednikov posameznih medijev. Tako ni naključje, da nekateri mediji neparlamentarne stranke in civilne liste povsem ignorirajo.

 

Vse parlamentarne, neparlamentarne stranke in civilne liste, ki se uvrstijo na volilno glasovnico,  morajo prehoditi zahtevno pot in se kvalificirati za nastop na volitvah. Poštena tekma bi po naši oceni zahtevala, da vsi "kvalifikanti" začno z iste startne črte.

 

Že dalj časa opozarjamo da so neparlamentarne stranke že v izhodišču v manj ugodnem položaju. O tem smo vam pisali že leta 2009, na Dan človekovih pravic, kot KSVMZ. Moralno odgovornost za "diskriminacijo v izhodišču" imajo poleg politikov, ki so tako zakonodajo vzpostavili tudi uredniki posameznih medijev -tako v zasebni lasti kot tudi v javnih medijih, ki prilagajajo pravila, zaradi pritiskov centrov moči iz ozadja.

 

Bivši Predsednik Republike, g. Milan Kučan, se je odzval šele sedaj, ko ima v volilni tekmi 'svoje' kandidate, ki nimajo statusa parlamentarne stranke. To dejanje mu štejemo kot zelo neiskreno, saj se do sedaj na številne pozive, tako naše kot drugih, ni odzival. Za nameček pa bodo sedaj očitno mediji zaobšli pravila zgolj zaradi in v korist nekih pompozno preferiranih strank, ponovno ne za vse enako.

 

G. Predsednik, nujno je, da se oglasite. Kot najvišja moralna avtoriteta v državi morate odločno vstopiti v tem ključnem času in ne dopuščati, da vašo vlogo prevzema bivši Predsednik Republike, ki s svojim angažmajem spodkopava vašo avtoriteto. Dokažite, da ste res Predsednik vseh državljank in državljanov Republike Slovenije in se odzovite. Vaša pomoč je ključna za izvedbo demokratičnih volitev, katerih rezultat bo pravičnejši ob sledenju načel enakih možnosti, enakega dostopa in enakopravnosti v sami volilni kampanji.

 

Menimo, da so volivci v Republiki Sloveniji oškodovani, prevarani, saj nimajo možnosti enakopravno spoznati vseh volilnih programov in kandidatov ter biti o njih primerno informirani. Zato vas naprošamo, da še sedaj v času volilne kampanje odprete vprašanje enakopravnosti vseh političnih strank in list, ki so uspešno vložile kandidature. Pozivamo vas, da nas podprete v naših prizadevanjih in se na ta način zavzamete tudi za pozitivno rešitev vprašanja okrnjenosti dostopa do informacij javnega značaja.

 

Ugotavljamo, da so v Sloveniji potrebne družbene spremembe, ki pa se ob obstoječi zakonodaji in praksi težko uresničijo. Zato izražamo potrebo po odpiranju medijskega prostora, predvsem v času volilne kampanje. Takrat mora biti vsem, ki izpolnijo pogoje in vložijo kandidaturo, omogočeno enakopravno predstavljanje v medijih. Opozarjali smo že in še opozarjamo na neustavnost, zato predlagamo popravke zakonov: Zakona o volilni in referendumski kampanji (6. člen), Zakon o RTV (12. člen) ter Zakon o medijih.

 

G. Predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, pomagajte šibkejšim. Ne dovolite, da nam ukradejo sanje, ki so nam bile obljubljene in dovoljene pred dvajsetimi leti. Jutri je res nov dan in mi ga bomo preživeli v pričakovanju vašega javnega odziva.

 

S spoštovanjem,
mag. Darko Krajnc
Predsednik SMS - ZELENI