Dostop do interneta že 64-odstoten

V Sloveniji se še naprej povečuje razširjenost dostopa do interneta. V prvem četrtletju letos je namreč imelo dostop do interneta 64 odstotkov gospodinjstev oziroma za pet odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani.

Objavljeno
05. oktober 2009 15.11
raba interneta
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - Internet je sicer redno uporabljalo skoraj 1,1 milijona oziroma 64 odstotkov posameznikov v starosti od 10 do 74 let. Kot so danes še sporočili iz državnega statističnega urada, je glede na tip gospodinjstva dostop do interneta v tem času pridobilo največ gospodinjstev brez otrok - njihov delež se je povečal za šest odstotnih točk -, delež gospodinjstev z otroki pa je v tem pogledu ostal skoraj nespremenjen.

Obenem se je povečal delež gospodinjstev, ki so za dostop do interneta uporabljala širokopasovno povezavo. V prvem letošnjem četrtletju je bilo takih gospodinjstev 56 odstotkov, to je za šest odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2008.

xDSL najpogostejši širokopasovni dostop

Najpogostejši širokopasovni dostop do interneta je bil xDSL, ki ga je uporabljalo 31 odstotkov gospodinjstev (to je za odstotno točko več kot v 2008); 20 odstotkov gospodinjstev je uporabljalo kabelski dostop (ali za dobre tri odstotne točke več kot pred enim letom), šest odstotkov gospodinjstev (ali za tri odstotne točke več) pa je uporabljalo drug širokopasovni dostop (npr. preko optičnega omrežja).

Hkrati se je zmanjšal ozkopasovni dostop do interneta, in sicer na osem odstotkov gospodinjstev (v enakem obdobju 2008 na devet odstotkov); preko modema je imelo dostop do interneta štiri odstotke gospodinjstev (v enakem obdobju 2008 pet odstotkov), preko ISDN pa pet odstotkov gospodinjstev (toliko kot v 2008).

Največ uporabnikov v starostni skupini od 10 do 15 let

Internet je v prvem četrtletju 2009 redno uporabljalo skoraj 1,1 milijona posameznikov oz. 64 odstotkov posameznikov v starosti od 10 do 74 let oz. za šest odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2008. Največ rednih uporabnikov interneta je še vedno med osebami v starostni skupini od 10 do 15 let (98 odstotkov).

Med moškimi je bilo rednih uporabnikov interneta (takih, ki so internet uporabljali najmanj enkrat v zadnjih treh mesecih) 65 odstotkov; med ženskami je bilo rednih uporabnic interneta 64 odstotkov. V primerjavi z enakim obdobjem 2008 se je razlika med spoloma pri uporabi interneta zmanjšala za dve odstotni točki v korist žensk.

Največ jih uporablja e-pošto

Posamezniki v starosti od 10 do 74 let so v prvem četrtletju 2009 uporabljali internet za različne namene. 54 odstotkov jih je pošiljalo ali prejemalo e-pošto (prejšnje leto v tem obdobju 49 odstotkov). 48 odstotkov ali za eno odstotno točko manj kot v enakem obdobju 2008 jih je iskalo informacije o blagu in storitvah, 12 odstotkov pa se jih je v zadnjih treh mesecih dejansko odločilo za spletni nakup. 11 odstotkov jih je iskalo službo ali pošiljalo prijavo zanjo (prejšnje leto v tem obdobju devet odstotkov). Storitve e-uprave je v zadnjih treh mesecih uporabljalo 31 odstotkov posameznikov (osem odstotkov jih je vračalo izpolnjene obrazce, kar je za dve odstotni točki več kot v enakem obdobju 2008).

Delež posameznikov v starosti med 10 in 74 let, ki so uporabljali internet za različne oblike komuniciranja, se je povečal. Spletne forume je bralo 35 odstotkov teh oseb (rast za šest odstotnih točk), telefoniralo ali videotelefoniralo s spletno kamero jih je 15 odstotkov (rast za pet odstotnih točk), sporočila v spletne klepetalnice pa je pošiljalo 13 odstotkov oseb v tej starosti (rast za štiri odstotne točke). Tudi pri spletnem komuniciranju se hitreje povečuje delež žensk.

Statistiki so sicer še ugotovili, da je spletno nakupovanje v opazovanem obdobju naraščalo, prevladovali so nakupi pri domačih spletnih ponudnikih. Spletne kupce je najbolj pritegnila praktičnost takega nakupovanja, redke, ki so ob tem naleteli na težave, je najbolj motila prepočasna dostava.