Institut Jožef Stefan na 27. mestu v Evropi

Ta naš javni raziskovalni zavod je v letu 2012 izvajal 141 projektov 7. okvirnega programa EU in iz tega vira pridobil 6,5 milijona evrov.

Objavljeno
26. september 2013 17.39
vidic IJS
P. S.
P. S.

Evropska komisija je objavila letno poročilo o izvajanju 7. Okvirnega programa (FP7 Monitoring Report) za leto 2012, v katerem je navedla tudi petdeset najuspešnejših evropskih univerz in petdeset najuspešnejših evropskih raziskovalnih inštitutov. Med vsemi se izmed slovenskih ustanov pojavlja le Institut Jožef Stefan iz Ljubljane, ki zaseda visoko 27. mesto.

Ta naš javni raziskovalni zavod je v letu 2012 izvajal 141 projektov 7. okvirnega programa in iz tega vira pridobil 6,5 milijona evrov, skupna vrednost podpisanih pogodb pa je že dosegla 26,2 milijona evrov.

Na prvem mestu je sicer združenje francoskih inštitutov CNRS, na drugem skupnost nemških inštitutov Fraunhofer, na tretjem združenje italijanskih inštitutov CNR, na petem mestu je združenje nemških inštitutov Max Planck. Po navedenih podatkih je naš inštitut glede na število zaposlenih približno trikrat uspešnejši od omenjenih inštitutov.
Največji del 7. okvirnega programa obsegajo projekti znanstveno-tehnološkega sodelovanja – 32,4 odstotka, nove ideje – 7,5 odstotka, izmenjava raziskovalcev – 4,5 odstotka, raziskovalne infrastrukture – 4,1 odstotka ter skupni raziskovalni centri JRC – 1,8 odstotka.