Vodna bolha ima 7000 genov več od človeka

Navadna vodna bolha (Daphnia pulex) je prvi organizem iz skupine rakov s popolnim genskim zapisom. Ko so znanstveniki na ameriški univerzi Indiana prešteli vse gene te izjemno razširjene sladkovodne vrste, so se ustavili pri številki 30.907, kar dokazuje, da število genov ni odvisno od velikosti organizma.

Objavljeno
03. marec 2011 10.50
M. R., znanost
M. R., znanost
Milimetrska vodna bolha jih ima vsaj sedem tisoč več od človeka. »Veliko število genov še ne pomeni, da je ta organizem nekaj posebnega. Toliko jih ima zaradi tega, ker ima vodna bolha neverjetno sposobnost hitrega podvajanja genov. Približno trikrat hitrejše kot pri drugih členonožcih in za skoraj tretjino hitrejše kot pri človeku,« je povedal John Colbourne, direktor Centra za genomiko in bioinformatiko pri univerzi Indiana. Članek o tem je objavila ameriška revija Science.

Vodno bolho že vrsto let proučujejo številni biologi, še posebej zanimivo pa je njeno nespolno razmnoževanje. Ličinke, ki so vse po vrsti samice, se razvijejo iz neoplojenih diploidnih jajčec. Samica jih nosi na hrbtu, ta način pa omogoča zelo hitro razmnoževanje v obdobju, ko je dovolj hrane. Ob določenih razmerah v okolju (krajši dan, manj hrane, velika gostota populacije ipd.) samica izleže haploidna jajčeca, iz katerih se razvijejo samci, ki oplodijo preostala jajčeca. Ta se obdajo z neprepustnim ovojem in tako preživijo zimo ali sušo. Zaradi hitrega razmnoževanja so navadno vodne bolhe pomemben vir hrane za ribe, ličinke žuželk in druge vodne plenilce. So tudi dobri bioindikatorji za ugotavljanje onesnaženosti vode.