Znanje žanje v DZ: Podpora znanstvenemu podjetništvu

Kot 22. predavatelj v okviru cikla Znanje žanje je pred začetkom današnje seje državnega zbora predstavil poslancem center odličnosti EN-FIST njegov direktor dr. Matjaž Polak. Center odličnosti EN-FIST je organizacija, ki raziskovalno deluje pri zdravju ter vedah o življenju in naprednih materialih.

Objavljeno
01. februar 2011 20.12
G. P., znanost
G. P., znanost
Ljubljana - Usmerjeni so v ustvarjanje inovativnih rešitev v kemiji, biokemiji, fiziki, farmaciji in sorodnih interdisciplinarnih vedah. Z usmerjenostjo k partnerjem iz gospodarstva in kupcem v širšem pomenu besede zagotavljajo javnemu sektorju boljše razumevanje procesa od novega odkritja do prihoda na trg in s tem postavljajo temelje za razvoj slovenskega znanstvenega podjetništva v prihodnosti.

Matjaž Polak je med drugim poudaril, da je za napredek potrebno kakovostno znanje, treba pa je imeti tudi možnosti oziroma priložnosti za mreženje in prepletanje strokovnjakov z različnih področij in okolij, ki iz več zornih kotov obravnavajo isti problem. To je odličen, a zahteven mehanizem, ki omogoča učinkovito delo in hitro da vidne rezultate. Prav tako je po besedah Polaka pomembna usmerjenost proti trgu in kupcu. V ta namen v centru razvijajo modele in načine za učinkovitejšo komunikacijo s podjetji, spodbujanje tehnološkega prenosa, pospešeno odkrivanje individualnih poslovnih priložnosti in konkretne vstope iz javne domene v poslovno sfero. Poslancev, ki so prišli poslušat o možnostih pospeševanja prenosa znanja v podjetja, je bilo tudi tokrat le za vzorec.