Agito vam pomaga pri vpeljavi metodologije in sistema za upravljanje poslovnih procesov

Upravljanje poslovnih procesov s platformo Bizagi BPM Suite

Objavljeno
15. september 2014 18.27

Nenehno spreminjanje poslovnega okolja zaradi zahtev kupcev, konkurence, zakonodaje, novih tehnologij in poslovnih modelov podjetja sili v neprestano prenovo in prilagajanje produktov in storitev, poslovnih procesov ter informacijskih in drugih tehnologij. Uveljavljanja sprememb v poslovnih procesih se zato velja lotiti premišljeno in predvsem sistematično.

 

Zgodovinsko gledano so ponudniki IT-podjetjem zagotovili najboljše rešitve za posamezna poslovna področja in s tem ustrezno ureditev posameznih skupin poslovnih procesov kakega področja. Celovit pogled na poslovni proces – kot na primer od tržne priložnosti do dobave izdelka/storitve – pokaže, da se delovni tok procesa razteza prek več oddelkov in aplikacij. Specializirane aplikacije so tako sicer optimalne za posamezna področja, vendar pa v večini primerov niso zmožne integracije različnih poslovnih oddelkov/področij in tudi aplikacij v enovit oziroma nepretrgan delovni tok procesa.

 

Podjetja, ki prepoznavajo poslovne procese kot vrednost in se zavedajo, da je lahko način izvajanja poslovnih procesov konkurenčna prednost, potrebujejo načrten pristop k stalni prenovi poslovnih procesov. Ta pristop se imenuje Upravljanje poslovnih procesov (BPM – Business Process Management) in podjetjem zagotavlja, da postanejo bolj agilna organizacija (tj. zmožna hitrega prilagajanja in uveljavljanja sprememb v svoje poslovanje).

 

Prisluhniti je treba strankam

 

Eden od ključnih elementov koncepta BPM je uveljavljanje pristopa »Out Side In« pri optimizaciji poslovnih procesov. Večina podjetij še vedno uvaja spremembe v svoje poslovne procese na način »In Side Out«, kar v večini primerov pomeni, da se ukvarjajo sama s seboj. V praksi je tak pristop viden kot iskanje notranje optimizacije stroškov, pričakovan pa je predvsem ugoden izid optimizacije za podjetje samo. Večina primerov optimizacije procesov denimo ne upošteva potreb in/ali želja kupcev. V procesu optimizacije poslovnih procesov bi moralo sodobno podjetje vedno upoštevati tudi pogled o tem, kakšen bo čim ugodnejši izid za kupca (npr. čim bolj enostaven postopek reklamacije). Močno zmotno je razmišljanje podjetij, ki postavlja dokument in dokumentni sistem v središče pozornosti zaposlenih in okoli dokumentov vzpostavi množico poslovnih procesov oziroma procesov upravljanja dokumentov. V praksi si večinoma dokumentov sploh ne želimo (še posebej ne papirnih ali njihovih slik) in so ti zgolj ostanek zastarelega načina razmišljanja in množice ročnih opravil z dokumenti.

 

Uveljavljanje izboljšav je danes skoraj nemogoče izvajati zgolj »ročno«, zato si podjetja pomagajo z različnimi informacijskimi tehnologijami. V zadnjih 15 letih so različni ponudniki razvili sisteme BPM, ki podjetjem zagotavljajo vso potrebno podporo za izvajanje celotnega cikla upravljanja poslovnih procesov.

 

Z avtomatizacijo in enostavnostjo do dodane vrednosti

 

Upravljanje procesov s pomočjo sistema BPM omogoča avtomatizacijo vseh vrst delovnih tokov, samodejno in stalno izvajanje meritev procesov, ažurne in verodostojne informacije za poslovno odločanje, upravljanje in vodenje, transparentnost procesov, povečanje produktivnosti in kakovosti ter zmanjšanje operativnih stroškov.

 

Agito vam vzpostavi rešitev za podporo upravljanju procesov z Bizagi BPM Suite

 

V podjetju Agito vzpostavitev podpore upravljanju poslovnih procesov rešujejo z eno vodilnih BPM platform Bizagi BPM Suite. Rešitev zagotavlja avtomatizacijo delovnih tokov in razvoj procesno naravnanih rešitev z razvojnimi modeli. Razvijalec vse elemente rešitve: procesni model, podatkovni model, poslovna pravila uporabniške forme, dokumente … razvija s pomočjo čarovnikov in grafičnega vmesnika brez programiranja oziroma z minimalnim programiranjem skript (v jeziku XPath).

 

Podjetje Agito je svoje znanje s področja BPM začelo tržiti v obliki storitev. Te denimo obsegajo analizo in dokumentiranje poslovnih procesov, načrtovanje procesnih metrik, zbiranje in analizo uporabniških zahtev ter izdelavo funkcionalnih specifikacij za avtomatizacijo delovnih tokov poslovnih procesov. Sistemsko rešitev BPM tako prilagodijo procesom organizacije, dokumentiranim skozi proces analize in zaposlene izobrazijo za upravljanje poslovnih procesov, njihovo modeliranje in optimizacijo. Podjetja tako pridobijo vse potrebno za skrb za lasten razvoj in rast poslovanja.