Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani zdravstvo in ekonomija ponovno z roko v roki

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani bo tudi v letošnjem študijskem letu izvajala program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu.

Objavljeno
04. september 2013 13.42
Letos bomo ta program izvajali že sedmo leto, do zdaj je bilo vpisanih 118 študentov, kar nekaj pa jih je tudi že magistriralo. Tako se z leti uresničuje cilj, ki smo si ga zadali ob ustanovitvi tega programa, da v Sloveniji ustvarimo kritično skupino ljudi, ki bodo v resnici nekaj vedeli o managementu in ekonomiki v zdravstvu in bodo lahko zato tudi objektivno prispevali k razvoju enega najbolj perspektivnih sektorjev slovenskega gospodarstva, to je zdravstva.

Program je nastal pred šestimi leti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s partnerji iz Velike Britanije, Nemčije, Češke in Slovenije. Danes je med 50 najbolj prepoznavnimi programi s področja ekonomike in managementa v zdravstvu na svetu. Še pomembneje pa je, da združuje skupino profesorjev, ki so v zdravstvu našli specializacijo za svoje raziskovalno, svetovalno in pedagoško delo in so v resnici sposobni predavati ekonomske in poslovne vede v neposredni povezavi z zdravstvom.

Letos začenjamo izvajati posodobljen in prenovljen program, ki vključuje naslednje teme:

• oblikovanje povpraševanja in ponudbe v zdravstvu, organiziranje zdravstvenih izvajalcev in oblikovanje zdravstvenih sistemov;
• managiranje izvajalcev zdravstvenega varstva;
• načini in oblike plačevanja zdravstvenih izvajalcev;
• računovodstvo, finance, upravljanje virov, managerska orodja, informatika, nabava pri izvajalcih zdravstvenega varstva pri nas;
• ekonomske analize v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju;
• številne druge, tudi izbirne teme iz zdravstvenega vars
tva.

Izbirno lahko študirate tudi o javno-zasebnem partnerstvu v zdravstvu, zdravstvenem zavarovanju, etiki v zdravstvu, uporabi statistike in ekonometrije v zdravstvu, demografiji, trženju v zdravstvu, farmakoekonomiki in še čem.

Ni zanemarljivo dejstvo, da s končanjem tega programa dobite diplomo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki ima v Sloveniji edina akreditaciji EQUIS in AACSB, kar jo uvršča med 96 najbolj kakovostnih poslovnih šol na svetu, njene diplome pa med splošno priznane po vsem svetu.

Zato vas še enkrat vabimo, da se še letos vpišete v program Managementa in ekonomike v zdravstvenem varstvu na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in s tem na novo začrtate tudi svojo karierno pot.

Prof. dr. Maks Tajnikar, vodja programa: Izkušnje številnih držav v svetu kažejo, da je zdravstvo že danes,v prihodnje pa bo še bolj, eden ključnih razvojnih sektorjev v svetu. V ZDA dajejo zanj že skoraj 19 odstotkov BDP, tehnološke in organizacijske spremembe se dogajajo vsak dan. Program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je pripravljen prav za tiste, ki se tega zavedajo in ki bodo poskusili ta val v zdravstvu tudi izkoristiti.

Igor Horvat, direktor Splošne bolnišnice Jesenice: Podiplomski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu na EF v Ljubljani omogoča podiplomskim študentom širši, raznovrsten in bolj poglobljen prikaz delovanja zdravstvenega varstva, ne samo v Sloveniji temveč tudi v mednarodnem okolju. Študentom brez delovnih izkušenj v praksi omogoča seznanitev z zahtevnimi vsebinami zdravstvenega varstva, študentom z delovnimi izkušnjami v zdravstvenem varstvu pa omogoča bolj poglobljen študij posameznih področij in prikaz dobrih praks skozi seminarske naloge. Predmeti in teme študija obsegajo različna področja in vidike vsebin, s katerimi se management sreča pri svojem vsakdanjem delu. Študij dejansko odpira aktualne vsebine in išče rešitve pomembnih vsebin dela v zdravstvenem varstvu. Študij priporočam vsem zdajšnjim in bodočim vodjem, ki želijo svoje znanje razširiti in nadgraditi z znanjem managementa in ekonomike v zdravstvenem varstvu.

Vse informacije dobite v Službi za študijske zadeve, +386 (0)1 5892 419 ali na naši spletni strani http://www.ef.uni-lj.si.