Si bomo lahko privoščili upokojitev?

Pokojnina je nekakšna nagrada za dolgoletno delo. Omogoča nam, da nadomestimo zamujeno ter uživamo v življenju po upokojitvi. A ta cilj je danes vse težje doseči. 

Objavljeno
11. december 2015 09.41

Pokojnina prihodnjih generacij upokojencev po zadnjih napovedih ne bo presegla polovice zadnje plače, kar pa pri vse daljši življenjski dobi in nenehni rasti življenjskih stroškov verjetno ne bo dovolj za preživljanje upokojenskih dni po naših željah. Zato je morda najboljši nasvet, ki ga trenutno lahko damo: razmišljaj o pokojnini že danes.

 

Do višje pokojnine z dodatnim pokojninskim zavarovanjem

Ena od najbolj preudarnih, varnih in zanesljivih poti do višje pokojnine je dodatno pokojninsko zavarovanje. Njegova prednost je, da lahko z nižjimi mesečnimi zneski dolgoročno privarčujemo dovolj, da izpolnimo svoje želje ali pomagamo pri uresničevanju želja zanamcev. 

Trenutno je največja ponudnica dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji Modra zavarovalnica. Pod njenim okriljem za pokojnino varčuje že več kot 250.000 Slovencev, to je več kot polovica delovno aktivnih posameznikov. Največ jih varčuje prek svojega delodajalca, narašča pa delež tistih, ki so se odločili usodo vzeti v svoje roke in začeli varčevati tudi sami.

 

Z nižjimi zneski na dolgi rok zanesljivo do dodatne pokojnine 

Upokojitev je verjetno zadnja stvar, o kateri razmišljamo na začetku poklicne kariere. O tem, kako bomo živeli po njej, kako visoka bo naša pokojnina in kako močno se nam bo takrat spremenil življenjski standard, ne razmišljamo, čeprav bi morali začeti čim prej. 

Preprosto zato, ker lahko dolgoročno varčujemo z nižjimi zneski in tako privarčujemo za solidno pokojnino, ne da bi se pri tem morali na veliko odpovedovati trenutnim radostim. Po upokojitvi si bomo poleg pokojnine iz obveznega zavarovanja zagotovili tudi dodatne prihodke v obliki dodatne pokojnine iz prihrankov, zbranih na našem pokojninskem računu.

 

Prednosti pokojninskega zavarovanja

Morda se na prvi pogled zdi, da se z varčevanjem za pokojnino odrekate današnjim užitkom. A ni tako hudo. Sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja vam že danes prinaša nekaj prednosti. 

Prva je nedvomno davčna olajšava, ki jo lahko uveljavljate za vplačane zneske, ki ne presegajo 5,844 % vaše bruto plače oz. največ 2819 EUR letno.

Najpomembneje je, da si boste z varčevanjem na dolgi rok zagotovili dodatno pokojnino, ki je le polovično obdavčena.

Tretja prednost – in ta velja le decembra – je sklenitev zavarovanja brez vstopnih stroškov. Tudi tu boste nekaj privarčevali. 

 

Posebna ponudba Modre zavarovalnice v decembru

V Modri zavarovalnici vsako leto obstoječim in novim varčevalcem omogočijo vplačilo premije v pokojninski sklad brez vstopnih stroškov. Vsem, ki boste do 30. decembra 2015 vplačali premijo po posebnem sklicu, vstopnih stroškov ne bodo zaračunali. Letos pa so akcijo razširili tudi na družinske člane varčevalcev in tudi zanje pripravili posebno ponudbo. Preverite ugodnosti, ki so jih pripravili za vas!

Najboljši nasvet, ki si ga lahko damo: sklenimo dodatno pokojninsko zavarovanje čim prej. 

Sprejmite pomembno odločitev o namen¬skem varčevanju, ki vam bo omogočilo lepšo starost in začni¬te varčevati že danes. Z rednimi indi¬vidualnimi vplačili v pokojninski sklad boste tudi sami poskrbeli za finančno varno starost, obenem pa vsa leta do upokojitve koristili posebno davč¬no olajšavo, ki vam jo omogoča le dodatno pokojninsko zavarovanje.

Obiščite www.modra-zavarovalnica.si ali pokličite na 080 23 45.

Vzelo vam bo nekaj minut, v posledicah pa boste uživali še dolga leta.