Kontrolna točka

Stečajni postopek podjetja Nove storitve, prej Lek Storitve

Objavljeno
13. november 2011 18.59
Posodobljeno
14. november 2011 05.00
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja

Kaj: stečajni postopek podjetja Nove storitve, prej Lek Storitve

Kje: okrožno sodišče v Ljubljani

Kdaj: 3. marca 2011

Kdo: stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič, odvetnik

Kdaj se bo končal stečajni postopek in kaj se v zvezi z njim dogaja, nam Tošič ni odgovoril, čeprav smo mu glede tega pisali že pred mesecem dni. Očitno je precej zaseden, saj nam ga ni uspelo niti priklicati. V predlogu stečajnega postopka za podjetje Nove storitve je sicer predvidel, da bo zadeva končana septembra 2012, toda upniki zaradi počasnega delovanja naših sodišč to težko verjamejo.

Njihove terjatve znašajo dva milijona in šeststo tisoč evrov. Poznavalci so nam povedali, da bodo iz stečajne mase zagotovo poplačane prednostne terjatve, ki so jih prijavili delavci iz naslova neizplačanih plač in odpravnin, medtem ko se bodo tisti z navadnimi terjatvami za denar lahko obrisali pod nosom. Sprašujejo se, ali je bilo res nujno, da se je podjetje znašlo v stečaju. Sumijo, da so ta institut uporabili le zato, da so se otresli poslov, ki so jim prinašali izgubo. Takoj po stečaju Novih storitev je bilo namreč ustanovljeno podjetje Florest, gostinstvo in urejanje okolja, kamor je bil prenesen zdrav del dejavnosti!

Poglejmo si kratko zgodovino. Leta 2004 je Lekov sindikat ustanovil podjetje Lek Storitve, d. o. o. Opravljalo je servisne dejavnosti, kot so prehrana, urejanje okolice in podobno. Lani jeseni se je preimenovalo v Nove storitve, kmalu zatem pa se je znašlo v stečaju. »Ta je bil posledica odločitve nekdanjega vodstva družbe o širitvi poslovanja na nekatera nova območja, ki ni prinesla pričakovanih rezultatov, je pa finančno močno obremenila poslovanje družbe,« nam je že pred časom pojasnila Lidija Mihelčič, predsednica Lekovega sindikata. Povedala je še, da se bo o odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta skladno z zakonom odločal lastnik (sindikat, op. p.) in po potrebi uvedel ustrezne postopke. Kolikor nam je znano, jih še ni! Z uvedbo stečajnega postopka so šestdesetim zaposlenim vročili odpoved delovnega razmerja: večina je po kakšnem tednu dobila službo v Florestu, nekaj pa jih je pristalo na cesti.