Kontrolna točka

Ukrepi proti zdravniku Psihiatrične klinike

Objavljeno
21. junij 2015 12.50
Posodobljeno
21. junij 2015 21.00
D 30.09.10 GORAZD BERNARD STOKIN - PSIHIATRICNA KLINIKA POLJE FOTO: IRENA HERAK USENIK
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Kaj: ukrepi proti zdravniku Gorazdu Bernardu Stokinu in psihiatrični kliniki

Kje: na zdravstvenem inšpektoratu

Kdaj: 13. aprila letos

Januarja lani je Delo poročalo, da je nevrolog doc. dr. Gorazd B. Stokin, dr. med., na psihiatrični kliniki brez privolitve bolnikov in dovoljenja komisije za medicinsko etiko odvzel likvor 54 nemočnim psihiatričnim bolnikom. Zdravstveni inšpektorat je letos v zvezi s tem dogajanjem zdravniku in kliniki izdal odločbi o prekrških. Stokin bi moral plačati petsto evrov globe, psihiatrična klinika kot odgovorna oseba pa 9400 evrov, a sta vložila zahtevo za sodno varstvo, o kateri pa se sodišče še ni izreklo.

Stokinov odvetnik Marko Kosmač je sporočil, da odločba inšpektorata kljub obsežnemu in dolgotrajnemu postopku ne potrjuje očitkov, da naj bi njegova stranka pri več pacientih izvedla lumbalno punkcijo za raziskovalne namene brez vnaprej pridobljenega pisnega soglasja. Stokin zato prek svojega odvetnika v zvezi z neutemeljeno očitanimi nepravilnostmi – pri zgolj treh pacientih – še enkrat poudarja, da je bilo njegovo ravnanje pri izvajanju lumbalnih punkcij (enako tudi pri izvajanju drugih medicinskih posegov) vedno, in ne zgolj v spornih primerih, na izredno visoki strokovni ravni, posegi so bili opravljeni z vso skrbnostjo in tudi povsem v skladu z veljavno zakonodajo, kar se bo po odvetnikovi oceni potrdilo pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo.

Sicer pa Kosmač navaja, da inšpektorat pri izdaji odločbe ni ustrezno upošteval nekaterih določb zakona o pacientovih pravicah, prav tako ni pravilno oziroma popolno ugotovil dejanskega stanja in je med obravnavo zadeve zagrešil tudi nekatere bistvene kršitve pravil postopka. V zahtevi za sodno varstvo je odvetnik poudaril še, da zakon o pacientovih pravicah ne določa izvrševanja pojasnilne dolžnosti – načina podajanja ustreznih pojasnil zakonitim zastopnikom v primerih, ko pacient ni sposoben odločati o sebi, ter da inšpektorat ni izkazal, da naj bi sporne lumbalne punkcije sploh izvedel Stokin. O njegovem ravnanju teče tudi postopek pred razsodiščem zdravniške zbornice, sam pa na razplet čaka v Brnu, kjer dela v mednarodnem raziskovalnem centru (FNUSA-ICRC) pri univerzitetni bolnišnici sv. Ane. Na ljubljanski psihiatrični kliniki je namreč avgusta 2013 prekinil delovno razmerje.