Kontrolna točka

Upravni nadzor v Lekarni Ljubljana

Objavljeno
27. november 2011 13.24
Posodobljeno
28. november 2011 05.00
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja

Kaj: upravni nadzor

Kje: v Lekarni Ljubljana

Kdaj: 21. junija letos

Kdo: ministrstvo za zdravje

Čeprav je bil sklep o upravnem nadzoru v Lekarni Ljubljana podpisan že pred petimi meseci, ta še ni končan. Irma Sterle Glaner, vodja službe za odnose z javnostmi, nam ni mogla napovedati, kdaj bo poročilo dosegljivo javnosti: »Ko bo, zagotovo obvestim.« Iz Lekarne so sporočili, da so ministrstvu v okviru upravnega nadzora posredovali vso zahtevano dokumentacijo: »Zapisnika oziroma poročila o opravljenem nadzoru še nismo prejeli, pričakujemo pa ugotovitev, da Lekarna Ljubljana posluje uspešno in v skladu z veljavno zakonodajo.«

Nadzor izvaja šestčlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov ministrstva za zdravje ter predstavnikov javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, zdravstvenega inšpektorata in ministrstva za obrambo. Pregledujejo dokumentacijo javnega zavoda, katerega ustanovitelj je MOL, in ugotavljajo skladnost izvajanja dejavnosti z zakoni o lekarniški dejavnosti, o zdravilih in o zavodih. Zanimata jih finančna dokumentacija (letna poročila, finančni načrti) in razmerje do družbe LL Grosist. Naj spomnimo, ta je bila po mnenju finančnega ministrstva ustanovljena na nezakonit način. Lekarna naj bi namreč v tem primeru ravnala neskladno z zakonom o javnih financah, po katerem javni zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali občina, ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb. Mitja Zucchiati, v Lekarni Ljubljana pomočnik direktorja za komercialo, je za Finance povedal, da pri ustanovitvi LL Grosista niso ravnali v nasprotju z zakoni, saj obstaja nekaj pravnih mnenj, ki se s finančnim ministrstvom ne strinjajo, vsem pa je skupna ugotovitev, da je zakon slab in nedorečen. V Lekarni so v zvezi s tem pojasnili, da sta bili za obravnavo sklepa o ukrepih za odpravo neskladnosti ustanovitve družbe LL Grosist, d. o. o., na mestnem svetu izdelani pravni mnenji – inštituta za primerjalno pravo pri ljubljanski pravni fakulteti in inštituta za javno upravo – ki sta opozorili na neskladje v zakonodaji in na nepotrebnost prepovedi odplačnega pridobivanja kapitalskih naložb. Upamo, da bo po končanem upravnem nadzoru zadeva manj meglena.