Kontrolna točka

Sklad obrtnikov in podjetnikov ter država.

Objavljeno
11. december 2011 18.54
Posodobljeno
12. december 2011 05.00
Tina Kristan, Ozadja
Tina Kristan, Ozadja

Kaj: spor glede višine obveznosti države

Kdo: sklad obrtnikov in podjetnikov ter država

Kdaj: od leta 2000

Država se je z letom 2000 zavezala, da bo iz proračuna zagotavljala sredstva za tiste upokojence sklada obrtnikov in podjetnikov, ki so pridobili pravice do skladove pokojnine na podlagi zavarovanja do 1. januarja 1983. Bolj natančno je to zapisala v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti Slovenije iz omenjenih zavarovanj.

Ker ministrstvo za delo kot predstavnik države v tem primeru svojih v zakonu določenih obveznosti ni izplačevalo – vse od začetka ni bilo soglasja o njihovi višini – je sklad leta 2002 vložil tožbo. Dve leti kasneje je sodišče delno razsodilo, da mora država skladu nakazati sredstva za leto 2000, in sicer toliko, kolikor je ministrstvo samo menilo, da mu pripada; o preostanku, torej razliki, ki je nastala zaradi različnega izračunavanja obveznosti, pa naj bi še odločalo. Ministrstvo je takrat skladu izplačalo 724 milijonov tolarjev obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi.

Preden pa je sodišče dokončno odločilo, sta sklad in ministrstvo konec leta 2005 sklenila poravnavo za obdobje 2001–2004, vsota pa je bila določena po enaki formuli kot za leto 2000, ko je zadnjo besedo imelo sodišče.

S tem je bilo vzpostavljeno letno izplačevanje obveznosti države. Bodo pa na primer sredstva za leto 2009 skladu nakazali predvidoma šele v tem mesecu, torej decembra 2011, so potrdili na ministrstvu.

Kljub »rednemu« izplačevanju obveznosti pa država in sklad še vedno ne najdeta skupnega jezika o njihovi višini. Pri tem ne gre spregledati, da je način, po katerem jih ministrstvo od leta 2005 obračunava, drugačen od tistega, ki ga je zastopalo v času prve tožbe sklada in kasneje poravnave.

Po besedah Bojana Jeana, predsednika uprave sklada, znaša razlika med zneskom na njihovem obračunu in izplačilom od pet do šest milijonov evrov na leto.

Zato je sklad leta 2008 vložil novo tožbo, in sicer za plačilo te razlike z obrestmi. Sodišče je aprila letos razsodilo v korist sklada, a se je država pritožila na višje sodišče. Tako na kontrolni točki ugotavljamo, da spor o višini obveznosti države po več kot desetletju kljub že dvema sodnima odločitvama še vedno ni končan.