S kolesom po pravico na evropsko sodišče

Marta Poljanšek Zupan trdi, da je upniku Salusu poplačala neporavnane obveznosti do 31. marca, a je ta neizprosen.

Objavljeno
28. maj 2017 14.50
Brigite Ferlič Žgajnar
Brigite Ferlič Žgajnar

Zasebna lekarna v blejskem trgovskem centru je še naprej zaprta. Čeprav lekarnarica Marta Poljanšek Zupan trdi, da je upniku Salusu poplačala neporavnane obveznosti do 31. marca, je ta neizprosen. Izvršilni postopek se nadaljuje.

V Salusu pravijo, da pri tem nastajajo novi stroški, ki še niso v celoti odmerjeni. Čakajo, da bo izvršitelj prostore izpraznil in jim jih izročil, nato bodo oblikovali dokončno stališče o nadaljnji usodi blejske nepremičnine.

Izvršitelj Denis Paternost je pojasnil, da izpraznitev prostorov že postopoma poteka: »Dolžnica ne želi prevzeti ne premičnin ne dokumentacije, zato bo zdaj nepremičnina izpraznjena v celoti, predmeti, primerni za rubež, bodo zarubljeni, z drugimi pa bo urejeno v skladu z zakonom o izvršbi in zavarovanju.«

Farmacevtski inšpektorici javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke sta februarja, v navzočnosti lekarnarice in sodnega izvršitelja, opravili nadzor in lekarnarici z odločbo naložili ukrep za zagotavljanje skladnosti ravnanja z zdravili, ki vsebujejo prepovedane droge, iz druge in tretje skupine.

Kar zadeva preostala zdravila, ki so v prostorih lekarne in jih lekarnarica kljub izvršiteljevim pozivom ne želi prevzeti, je agencija ustno obvestila izvršitelja, da jih mora v primeru, da jih bo dal v uničenje, to storiti na ustrezen način. »Torej prek veletrgovca, ki za to izpolnjuje pogoje in ki zdravila odda zbiralcu odpadnih zdravil v skladu z uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili,« so zapisali na agenciji. Glede na to, da je lastnik prostorov sam veletrgovec, oddaja zdravil verjetno ne bo problematična.

Ena lekarna manj za Blejce

Na sodišču v Radovljici je bil v tej zadevi zadnji sklep, ki pa še ni pravnomočen, sprejet 18. aprila. V njem so odločili, da se pritožba Poljanšek Zupanove zoper nastale stroške zavrže.

Lekarnarica je pri Salusu padla v nemilost zaradi dolga. Petindvajset let je delovala v njegovih prostorih, od novembra 2015 kot zasebnica, potem pa se je zaradi družinskih razmer znašla v hudi finančni stiski in zato zamujala s plačilom najemnine za lokal in opremo, ki je znašala 874 evrov na mesec. Pristala je na cesti.

Na Salusu so pred časom povedali: »Od najemne pogodbe smo odstopili 16. avgusta 2016, ker najemnica kljub posredovanemu opominu ni izpolnila pogodbenih obveznosti. Ker kljub dodatnemu roku za izpraznitev prostorov, ki je bil določen 15. septembra 2016, ni prostovoljno zapustila prostorov, smo bili prisiljeni pred sodiščem podati predlog za izdajo naloga za izpraznitev.« Sklep je postal pravnomočen 3. novembra. Ker ga najemnica ni upoštevala, so na Salusu začeli še izvršilni postopek. Poljanšek Zupanova je kasneje Salusu poslala ponudbo za odkup prostorov, a so jo zavrnili, saj naj bi ponudila premalo.

Menda so ji obljubili, da bodo poslali cenilca, vendar ga niso. Na gluha ušesa je naletela tudi, ko je prosila, da ji v času dogovarjanja za odkup omogočijo delo v teh prostorih. Ker trenutno ne premore nobenih sredstev za preživljanje in poplačilo nujnih obveznosti, je napovedala, da bo, če se z upnikom ne bo mogla dogovoriti, s kolesom odnesla pritožbo na evropsko sodišče za človekove pravice.

In kaj o dogajanju porečejo na blejski občini? Se ena lekarna manj v kraju pozna? Sporočili so nam, da do zdaj niso prejeli niti enega dopisa ali pritožbe občanov, da bi imel kdo kakršnekoli težave pri dostopu do zdravil. »Predvidevamo, da so se stranke preusmerile v uporabo storitev Gorenjske lekarne.« Glede tega primera dodajajo še, da gre za civilnopravno razmerje med lastnikom prostorov kot najemodajalcem in Marto Poljanšek Zupan kot najemnico, v katero občina ni pristojna posegati.