Bolniki in zdravniki danes skupaj o limfomu in levkemiji

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi združuje številne kronične bolnike, svojce in strokovne sodelavce.

Objavljeno
15. september 2017 20.20
bsa/prostovoljci
Dragica Bošnjak
Dragica Bošnjak

Ko se človek v zdravniški ordinaciji sooči z diagnozo rak - in to v Sloveniji vsako leto doživi več kot 14 tisoč ljudi -, strah, skrbi in čustvene stiske pogosto ohromijo njegovo sposobnost za presojo položaja, v katerem se je znašel. To po navadi, vsaj na začetku, ovira dobro sodelovanje z zdravnikom ter drugim medicinskim osebjem in zamegli pogled v prihodnost, ki po vsej verjetnosti ni tako brezupna, kot se zdi. Med ljudmi, ki lahko poleg strokovnega osebja, svojcev in bližnjega prijateljskega kroga pri tem učinkovito pomagajo, so tudi nekdanji bolniki. Ljudje, ki so prehodili podobno pot in so voljni svoje izkušnje deliti z bolniki, ki so šele na začetku, med zdravljenjem ali rehabilitacijo.

Za enega od takšnih načinov (samo)pomoči so se že pred desetletjem odločili v humanitarnem Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi, ki sicer deluje že 22 let in združuje številne kronične bolnike, svojce in strokovne sodelavce.

Kot pripoveduje o programu »Bolnik - bolniku« predsednica društva Majda Slapar, tako štirje člani društva, ozdravljeni nekdanji bolniki, pozneje pa izkušeni prostovoljci, vse leto po enkrat na teden - vsak četrtek od 16. do 20. ure - obiščejo klinični oddelek za hematologijo UKC v Ljubljani. Tam so na voljo za pogovore in izmenjavo različnih uporabnih nasvetov med boleznijo bolnikom, ki so na zdravljenju in izrazijo željo za tovrstna srečanja in pogovore.

Kot še pravi Majda Slapar, so te aktivnosti med bolniki, njihovimi svojci in medicinskim osebjem zelo dobro sprejete. Tako so jih lani razširili in jih uvedli tudi na oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo v UKC Maribor in v Splošni bolnišnici Novo mesto.

»Pogovor z nekom, ki je zbolel tako kot mi, šel skozi ves proces zdravljenja in se uspešno pozdravil, nam daje veliko pomembnih informacij in napotkov, predvsem pa veliko upanja, da se bo vse dobro končalo. Daje nam čas, da se lahko z nekom pogovorimo o vseh tistih stvareh, o katerih se v tistem trenutku ne moremo pogovoriti z nikomer drugim. Ker se zdravljenje bolnikov, ki so zboleli za eno izmed krvnih bolezni najpogosteje začne v bolnišnici, je zelo pomembno, da imajo bolniki in njihovi svojci možnost čim prejšnjega pogovora z nekdanjim, ozdravljenim bolnikom že v bolnišnici. Zato je torej prisotnost članov našega društva za bolnike neprecenljiva, nam potrjujejo bolniki, svojci, medicinske sestre, zdravniki,« poudarja Majda Slapar. Želi, da bi bila ta oblika pomoči in pogovorov, ki ne zadevajo medicinskih vprašanj, temveč številne druge (npr. stiske, povezane z boleznijo), zagotovljeni vsem, ki to  potrebujejo.

V omenjenem društvu združujejo člane z različnimi krvnimi boleznimi in zanje, njihove svojce in ozaveščanje širše javnosti v sodelovanju s strokovnjaki pripravljajo različne vodnike za bolnike, organizirajo strokovna predavanja in druge aktivnosti. Med drugim so tako pripravili dva nova vodnika - o kronični mieloični levkemiji ter o psihološki pomoči in podpori -, ki bosta kot vsa podobna gradiva bolnikom na voljo brezplačno.