Dostopnejši invalidski pripomočki

Država bo doplačala invalidom tehnične pripomočke, gibalno oviranim pa prilagoditve vozil.

Objavljeno
13. oktober 2014 19.02
mpi/invalidi
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika

Ljubljana – Država bo invalidom s senzornimi okvarami sofinancirala tehnične pripomočke, gibalno oviranim pa različne prilagoditve vozil. Za to bo letos namenila od 2 do 3 milijone evrov.

»To je zelo pomembno novost in veliko pridobitev za invalide. Na ta način jim bo olajšan, marsikomu pa šele prvič v življenju omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. Delamo velik korak k izenačevanju možnosti invalidov,« je izjavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Anja Kopač Mrak ob predstavitvi pravilnika, po katerem bodo invalidi s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi) upravičeni do sofinanciranja tehničnih pripomočkov, kot so računalnik, mobilni telefon, prenosna elektronska lupa, elektronska varuška, govoreči kalkulator, ki so namenjeni večji socialni vključenosti, za premoščanje komunikacijskih ovir in varnemu samostojnemu življenju, gibalno oviranim invalidom pa bodo prispevali za prilagoditev vozila (najdražja med 42 prilagoditvami na seznamu stane 35.000 evrov). Doslej so vse te stroške morali kriti sami.

MDDSZ bo sofinanciralo 85 odstotkov vrednosti pripomočka ali prilagoditve vozila. Socialno ogroženim, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tistim s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu jih bodo plačali v celoti. Po ocenah MDDSZ bo država v prvem letu morala zagotoviti od 2 do 3 milijone evrov za okoli štiri tisoč upravičencev.

»Uporabnik bo lahko šel na katero koli upravno enoto v Sloveniji in vložil vlogo za pripomoček, po pošti ali osebno na upravni enoti bo prevzel vrednotnico in z njo dvignil tehnični pripomoček pri kateremkoli dobavitelju,« je pojasnila direktorica direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Dragica Bac. Na seznamu, ki so ga pripravili na MDDSZ, so opisani pogoji za pridobitev pripomočkov.