Polet O2: Proaktivna skrb za zdravje zaposlenih

Okolje, ki pomembno vpliva na zdravje, tudi zato ker v njem delovno aktivna populacija preživi dobro polovico svojega časa budnosti, je delovno okolje.

Objavljeno
10. december 2015 11.36

Na zdravje ima okolje velik vpliv, tako z vidika zagotavljanja zdravih življenjskih razmer (kakovost zraka, vode, zdrave bivalne razmere itd.) in dobre zdravstvene oskrbe (preprečevanje epidemij, zgodnje odkrivanje bolezni, zdravljenje itd.) kot tudi z vidika ozaveščanja/izobraževanja in ne nazadnje motiviranja posameznikov za zdrave življenjske navade in odločitve.

Zavedanje o pomenu varovanja zdravja na delovnem mestu k sreči narašča, tako v strokovnih in politično-odločevalskih krogih, kot tudi med zaposlenimi in delodajalci. V Sloveniji imamo od leta 2011 zakonsko obvezo, po kateri so delodajalci dolžni izvajati sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe s ciljem ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. V Zakonu o varnosti in zdravju pri delu so ta določila dokaj ohlapno zavedena, zato je izjemnega pomena, da se delodajalci zavedajo resničnih namer in koristi (samo)skrbi za zdravje zaposlenih.

Kje v Sloveniji imamo primere dobre prakse in zakaj bi to morala biti naloga vsakega delodajalca, si preberite na tej povezavi strani Polet O2!