Predpisana zdravila so si pogosto navzkriž

Srčni bolniki: Jemanje pet ali več zdravil ne pomeni vedno ustrezne kombinacije. Pri tretjini dodatne težave.

Objavljeno
27. september 2012 23.38
shutt_potujoca lekarna
Di. Z., Zdravje
Di. Z., Zdravje
Približno tretjini srčnih bolnikov, ki jemljejo pet ali več zdravil, ta povzročajo dodatne težave. Te ne zahtevajo le pogostejšega zdravljenja v bolnišnici, ampak lahko ogrozijo bolnikovo zdravje ali celo življenje. Raziskava, ki so jo letos opravili lekarniški farmacevti, je v tem smislu zelo povedna.

Približno tretjini srčnih bolnikov, ki jemljejo pet ali več zdravil, ta povzročajo dodatne težave. Te ne zahtevajo le pogostejšega zdravljenja v bolnišnici, ampak lahko ogrozijo bolnikovo zdravje ali celo življenje. Raziskava, ki so jo letos opravili lekarniški farmacevti, je v tem smislu zelo povedna.

Pri sekciji farmacevtov javnih lekarn, ki deluje v sklopu Slovenskega farmacevtskega društva, so skupaj z lekarniškimi farmacevti izvedli raziskavo o klinično pomembnih interakcijah med določenimi zdravili za zdravljenje srčno-žilnih obolenj (betablokatorji, klopidogrel ali metildigoksin) in drugimi sočasno predpisanimi zdravili.

V raziskavi je sodelovalo 122 bolnikov – pri kar 62 odstotkih se je izkazalo, da bi bil nujen ponoven oziroma natančen pregled kombinacije zdravil. Pri treh četrtinah bolnikov bi morali lekarniški farmacevti bolnika opozoriti na možnost (neželenega) medsebojnega učinkovanja zdravil, pri četrtini pa na možne posledice predpisane kombinacije opozoriti zdravnika, ki je ta zdravila predpisal.

Izkazalo se je, da starejši (povprečna starost vključenih v raziskavo je bila 70 let) dobro poznajo namen in način uporabe zdravila ter njegov odmerek, manj pa neželene učinke in medsebojno učinkovanje zdravil. Približno tretjina bolnikov je imela težave, povezane z jemanjem zdravil. Ravno toliko pa jih je tudi povedalo, da jih nihče ni opozoril na možnost nastanka težav zaradi jemanja zdravil ali njihovega navzkrižnega učinkovanja.