Rojeni spomladi bolj nagnjeni k anoreksiji?

Britanski raziskovalci so našli dokaze, da letni čas rojstva vpliva na verjetnost pojava anoreksije.

Objavljeno
12. junij 2011 23.17
 Tj. L., Zdravje
Tj. L., Zdravje
V novi metaštudiji so britanski raziskovalci prišli do zanimivih in morda na prvi pogled nenavadnih ugotovitev o povezavi med pogostnostjo pojavljanja prehranskih motenj (anoreksija nervoza) in rojstnim datumom. Ugotovitve namreč kažejo, da je anoreksija nervoza pogostejša med tistimi, ki so rojeni spomladi.

V obsežni študiji so raziskovalci Univerze v Oxfordu s primerjavo rojstnih datumov našli jasne dokaze, da letni čas rojstva v resnici vpliva na verjetnost pojava anoreksije. Primerjava podatkov – v študijo so, poleg zdravih, vključili 1293 bolnikov z anoreksijo – je pokazala, da je anoreksija pogostejša med rojenimi od marca do junija, anoreksične težave pa so precej redkejše med rojenimi v jesenskem času, od septembra do oktobra.

Pretekle študije so že nakazale povezavo med mesecem rojstva in motnjami hranjenja, vendar so temeljile na precej manjšem vzorcu bolnikov in posledično niso dosegle potrebne statistične značilnosti. Temu pogoju je zdaj zadostila doslej največja študija, v kateri so ocenjevali vpliv letnega časa rojstva na pojav anoreksije.

V prejšnjih študijah so že dognali, da so duševne bolezni, kot so, na primer, shizofrenija, bipolarna motnja ali resna oblika depresije, pogostejše med rojenimi v spomladanskih mesecih. S tega stališča enaka ugotovitev o nagnjenosti spomladanskih otrok k anoreksiji niti ni tako presenetljiva, ocenjujejo raziskovalci. Aktualna študija je zagotovila dokaze o tej povezavi, slediti pa ji bo moralo več raziskav, s katerimi bi morali poiskati ogrožajoče dejavnike za nastanek te motnje.

Raziskovalci verjamejo v vpliv okoljskih dejavnikov v času spočetja ali otrokovega razvoja v maternici, najsi gre za sezonske spremembe temperature, za izpostavljenost sončni svetlobi in za raven vitamina D, za prehrano matere in za izpostavljenost infekcijam. Prepoznavanje teh dejavnikov bo v prihodnje lahko precej pomagalo pri razumevanju in morda tudi preprečevanju te motnje.