Dosje: Revolt in alternative

Alternative, zbrane na enem mestu.

Objavljeno
27. december 2012 11.30
Posodobljeno
27. december 2012 14.00
Uredništvo Dela
Uredništvo Dela

Politični sistem

Gorazd Kovačič: Odloč(il)na reforma političnega sistema

Jure Novak: Poznaš, protest, svoj dolg?

Mitja Svete: Manifest za neposredno demokracijo

Hanna Slak: Demokracijo pod vsako jelko

Sašo Slaček Brlek: Za močno javnost

Miha Burger: Metoda direktne demokracije CMR

Franc Mihič: Ne protestirajmo napak, zahtevajmo preferenčni glas

Sašo Miklič: Konec strankokracije- eND

Rok Huskić: Meritokracija in neposredna demokracija

Urban Jakša: Za transparentno financiranje političnih strank

Aleksander Šparemblek: Omejiti mandat (iz)voljenim predstavnikom in funkcionarjem

Primož Krašovec: Možnosti prihodnosti in začetek zgodovine

Tomaž Bobič: Upoštevanje neveljavne glasovnice in obdavčitev cerkve

Tadevž Ropert: Slovenija neposredno

Vladimir Kavčič: Za vladavino državljanske pobude

Ludvik Kotar: Potrebujemo predvsem vizijo in program razvoja

Frančiška Kočar: Za častno ravnanje politikov

Karlo Mahnič: Slovenija na usodnem razpotju

Vojko Hobič: Za največ dva zaporedna mandata

Tina Kurent: Za omejitev poslanskega mandata

Rok Kralj: Participativna demokracija

Zdenka Kam: Za resnejše in bolj odgovorno delo v DZ

Tomaž Šumi: Partitokracija nima smisla

Marko Čehovin: Čas za spremembo izbora politične elite

Kristijan Nikl: Nova družba

Marjeta Manfreda Vakar: Potrebujemo iskreno in pošteno javno razpravo

Zdravko Vatovec: Republika Slovenija se naj preimenuje v Socialna republika Slovenija

Tomaž Janežič: Zaton neoliberalizma in revitalizacija demokracije

Tomislav Silaj: Interesna demokracija

Aleksander Tušek: Demokracija se začne in konča na volitvah

Borut Dolenec: Za zagon pravičnejše družbe trajnostnih rešitev!

Marko Vuk: Kako naprej?

Tomislav Silaj: Ljudska vlada v senci

Tomaž Pangeršič: Novi humanizem ali zakaj je Supervizor mati neposredne demokracije!

Mitja Svete: Kako do neposredne demokracije?

Tomaž Pangeršič: Poslednja partija šaha slovenske politične elite!

Tina Seršen: Demokratični nadzor

Zdravko Vatovec: Zaostritev pogojev kandidature in državni svet

Vasja Markič: Za javni register članov strank

Tomaž Pangeršič: Ko čustva ugrabijo skepso

Sašo Furlan: Od vstaje ljudstva do socialistične politične strategije

Nataša Zavolovšek: Prisluhnite državljanom!

Mreža za neposredno demokracijo: Neposredna demokracija je nuja!

Klemen Košir: Za bolj etično politiko

Sandra Sagadin: Jasno določiti naloge javnih uslužbencev

Rok Kralj: Različne poti, skupni cilji

Marko Fon: Naj bo to končno država vseh nas

Cene Gostinčar: Samoupravljanje 2.0

Nikola Janović, Mitja Svete: Onkraj parlamentarne demokracije: demokratična revolucija?

Sašo Miklič: Utopija, v realnosti povsem izvedljiva

Ciril Krašovec: Odgovornost in lustracija

Uroš Blatnik: Nič utopičnega

Tomaž Pangeršič: Zlovešči smeh groteske

Miha Burger: Korak k poštenju

Tomaž Seliškar: Ujetniki parlamentarne demokracije

Lana Zdravković: Proti kriminalizaciji, estetizaciji in nacionalizaciji vstaje!

Zdravko Petrič: Moja vizija moje Slovenije

Ludvik Kotar: Kaj pa alternativa?

Gašper Pintar: »Moramo biti solidarni, delavni in pošteni, drugače bomo pečeni!«

Uroš Blatnik: Stranke − poslanci − ustava

Marko Čar: Politično kadrovanje v javni upravi

Marko Špan: Edina rešitev so predčasne volitve

Božidar Veljković: Sistem in aktivni državljan

Tomaž Janežič: Za radikalno levico

Boris Gorski: Ob slabi banki, zakaj ne še slab direktorat?

Marko Koršič: Pod Triglavom

Tomaž Janežič: Kdo se boji komunizma?

Jurij Verč: Volitve opozicije ali kako ohranjati distanco med participacijo in oblastjo

Mojca Šorli: Patologija (politične) moči

Tomi Bitežnik: Ni alternativne politike brez alternativnih politikov

Miha Burger: Je demokracija podobna bogu?

Tadevž Ropert: Zastarelost vstajniških pristopov

Primož Papič: Politična participacija onkraj strankarske politike

Andrej Adam: Vstajništvo in politična emancipacija

Tomaž Pangeršič: Skupinski politični samomor kot priložnost!

Tomaž Pangeršič: Zgodba o kokošjem jajcu in barjanskem kolesu

 

Ekonomija

Sašo Furlan: Kapitalizem ni večen

Luka Mesec: Teze za socialistično drugo republiko

Jure Aleksejev: Drugačen pogled na postindustrijsko družbo

Vlado Petrovič: Javno naročanje in izraba sredstev EU

Peter Glavič: Dober gospodar kupuje, slab prodaja

Tibor Rutar: Izgubiti nimamo ničesar razen svojih verig

Marko Kos: Odpraviti prispevke za plače

Stojan Habjanič: Demokratična, trajnostno naravnana ljudska banka

Aleš Praprotnik: Večji nadzor nad bančnim sektorjem in večja monetarna suverenost

Blaž Kosovel: Razmišljanja o sindikatu začasnih zaposlitev

Nina Kozjak: Dve muhi na en mah: Pravična delitev dela in večja produktivnost

Rok Kralj: Demokratična ekonomija

Viljem Merhar: Reševanje krize kapitalizma kot sistema

Rok Kral: Intelektualne dobrine - skupna lastnina človeštva

Andrej Lorenci: Spremembe se morajo zgoditi

Saša Pavček: Radikalno upanje z mislijo »kaj bom dal in ne le vzel!«

Dejan Kneževič: Predlogi za izhod iz krize

Tadej Čampa: Uzakonitev izravnave proračunov

Sašo Furlan: Od vstaje ljudstva do socialistične politične strategije

Mato Gostiša: Za ekonomsko demokracijo kot novo paradigmo kapitalizma

Tomaž Janežič: Nova ekonomska paradigma

Bojan Pivka: Vodenje države bi morala prevzeti moralna avtoriteta

Rok Kralj: Pravična delitev, ne grabežljivost

Viktor Bitenc: Rešitev za občasno delo na črno

Uroš Spruk: »Makaron logika« za izhod iz krize

Andraž Mali: Po kapitalistični avtokraciji − ekonomska demokracija

Marko Jelinčič: Kost za glodanje za kritike varčevanja

Viljem Rupnik: Globalizacijski izzivi

Gorazd Kovačič: Vlada naj se zadolži pri javnih uslužbencih

Tomaž Pangeršič: Nazaj v prihodnost!

Mato Gostiša: Obstoječi kapitalizem je (že) kolapsiral

Marko Žerjal: Zaposleni v javnem sektorju so plačani bolje

Marko Žerjal: Zahtevi protestnikov, ki sta si mogoče navzkriž

David Cerar: Paradoks demokracije brez demosa

Boris Gorski: Kriza, ali res želimo iz nje?

Urban boljka: UTD − realna alternativa ali mokre sanje?

Mato Gostiša: Nevzdržna družbena nemoč lastnikov najpomembnejšega kapitala

Šerif Đogić: Neo (Jao) liberalizem

Boris Pasch Wallersberg: Z negotovinskim sistemom nad kreditni krč

Rok Kralj: Proces preobrazbe NLB v Javno banko Slovenije

Jernej Štromajer: Kje smo, kam gremo, kam hočemo?

Tomaž Pangeršič: Začaran krog monoteizma

Matej Oven: Kar dajemo, bomo tudi dobivali

Tomislav Tkalec: Demokratizacija energetskega sektorja

Katarina Hölzl: Zeleno podjetništvo, priložnost za državljane

Tomaž Pangeršič: Projekt Deus ex machina

Tomaž Janežič: Neoliberalni totalitarizem in zloraba ekonomije

Vladimir Kavčič: Za skupno programsko usmeritev vstajniških gibanj

David Kvaternik: Generacija preteklih receptov

Tomaž Pangeršič: »Levi kolk in rehabilitacijo s pogledom na Savinjsko dolino, prosim!«

Matjaž Kukovec: Tehnološka brezposelnost

 

Pravna država

Igor Vuksanović: Ustava v pogojih ljudskega vrenja

Mirko Slemenšek: Tektonski premiki, ne le kozmetika

Franc Trček: Kaj si pravzaprav želimo protestniki?

Nina Jakovljević: Rojstvo se zgodi v blatu in krvi

Tomi Bitežnik: Kaj je narobe z ustavo?

Ludvik Kotar: Kje se je izgubilo spoštovanje?

Igor Grabec: Riba smrdi pri glavi!

Samo Kavčič: Pravna država je vzrok, ne rešitev

Amos Voron: Zdaj ali nikoli

Tomaž Pangeršič: Simptom, imenovan Lance Armstrong

Tomaž Janežič: Pravo ni pavica

Tilen Majnik: Kriza nam je odprla oči

Vida Purnat: Predlogi za spremembo ustave

Marko Žerjal: Tožba v imenu države

Jošt Klemenc: Je možno popraviti državo brez dviga etičnih standardov celotne družbe?

Cene Gostinčar: Diktatura formalizma

 

Družbena solidarnost

Daniel Popović: Univerzalni temeljni dohodek v Evropski uniji

Vesna Leskošek: Ključ prihodnosti: socialna država

Andreja Štepec: Družbeno koristna podjetja

Marko Kos: Uvedba enotnega prihodka občanov

Rasto Fikfak: Kraja tisočletja

Tomi Bitežnik: Zavod za spodbujanje brezposelnosti

Anej Korsika, Asta Vrečko: Prihodnost je demokratični socializem

Branko Gerlič: Univerzalni temeljni dohodek - »edina« alternativa

Stane Vukadinovič: Predlog delnega programa za ohranitev socialne države

Darja Zaviršek: Ko je klic iz pekla v Slovenijo zastonj

Urban Boljka: UTD − realna alternativa ali mokre sanje?

Barbara Rajgelj: Zdravje le za poročene in zaposlene

Tomaž Stritar: Socialno podjetništvo: biti pošten je kul

Daniel Popović: UTD v Evropski uniji

Vojko Hobič: Ali smo še socialna država?

 

Samopreskrba in ekologija

Luka Omladič: Zaščita javnega interesa

Vasja Markič: Pravica do svojega koščka zemlje

Rok Kralj: Medsebojna delitev dobrin

Vida Ogorelec, Renata Karba: Zeleni preboj iz krize - pozitivna vizija za Slovenijo

Aljoša Slameršak: Kaj pa okolje?

Mitja Peruš: Zaradi eko-katastrofe kriz ni več mogoče reševati s potrošnjo

Renata Karba: Duh zelenega razvojnega preboja ušel iz steklenice

Anamarija Slabe: Samooskrba s hrano?

Katarina Hölzl: Zeleno podjetništvo, priložnost za državljane

Tomislav Tkalec: Demokratizacija energetskega sektorja

Tomaž Pangeršič: Orodje za zmanjševanje odpada hrane v celotnem javnem sektorju

Katarina Hölzl: Zeleno podjetništvo, priložnost za državljane

Tomislav Tkalec: Demokratizacija energetskega sektorja

Matjaž Kukovec: Diagnoza bolezni

 

Zdravstvo

Urška Bregar: Solidarnost za skupno dobro

Borut Vnuk: Treba je prisluhniti stroki in povečati dostopnost do zdravstvenih storitev

Štefan Gubič: Solidarnost pri obračunu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dušan Vlahović: Zdravstvo, kam odšlo si, kje si zdaj?

Tadej Čampa: Predlog za privatizacijo zdravstva in zdravstvenega zavarovanja

Urška Močnik: Javno zdravstvo − grešni kozel finančne krize?

Barbara Rajgelj: Zdravje le za poročene in zaposlene

Grega Strban: Prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tina Šapec: Metanje denarja (130.000 evrov) skozi okno

Erik Brecelj: Urgentno reševanje javnega zdravstva

Matej Premzl: Kako urediti nadomestilo med porodniškim dopustom?

Tomaž Pangeršič: »Levi kolk in rehabilitacijo s pogledom na Savinjsko dolino, prosim!«

 

Šolstvo in znanost

Samo Lesar: Sin moj, vse to bo nekoč tvoje

Mateja Ratej: Straniščna metlica in humanizem

Marko Kos: Povezati šolstvo in gospodarstvo

Luka Culiberg: Pozor! Demokracija na cesti

Branko Loncner: Šole naj upravljajo z vsemi svojimi sredstvi

Tomi Bitežnik: Univerza in kritika družbe

Tomaž Seliškar: Za bolj premišljeno varčevanje v šolstvu

Jure Aleksejev: Po stavki: Obsesija vsemogočnega Učitelja

Lilijana Burcar: Zasebno na račun uničenja javnega visokega šolstva

Gorazd Kovačič: Narod podizvajalskih delavcev in obrtnikov?

Aljaž Ule: Pomanjkanje razumevanja kakovosti

Klemen Miklavič: Univerza ne sme biti zavod za zaposlovanje

Janez Urbanc: Evropska sredstva za slovenske šole

 

Kultura

Saša Pavček: Radikalno upanje z mislijo »kaj bom dal in ne le vzel!«