Ne pozabite na našo revoltirano anketo

Kako, če sploh, naj vlada nadaljuje s proračunskim varčevanjem? Svojo odločitev lahko tudi utemeljite.

Objavljeno
13. september 2013 12.45
Posodobljeno
13. september 2013 15.00
imo*VARCEVANJE
Uredništvo Dela
Uredništvo Dela

Ljubljana − V tokratni revoltirani anketi, ki bo na naši spletni strani objavljena do vključno ponedeljka, vas sprašujemo, kako, če sploh, naj vlada nadaljuje s proračunskim varčevanjem?

V odgovor vam ponujamo več možnosti, in sicer: vlada naj nadaljuje z zastavljenim rezanjem plač, pokojnin in socialnih transferov; vlada naj s ciljanimi posegi odpravi neravnovesja v javnih izdatkih; ali pa da naj vlada v celotni opusti zastavljeno varčevalno politiko in se ukvarja s proračunskimi prihodki.

Vprašanje proračunskega varčevanja je sicer spodbudilo precejšen odziv − večina sodelujočih se sicer nagiba k drugi in tretji možnosti.

Marjan Velej vidi več možnosti delovanja, ki pa so vse med seboj povezane in pomembne: racionalizacijo in pocenitev javnega sektorja − predvsem z zamenjavo sedanjega izredno slabega menedžmenta −, povečanje njegove nizke učinkovitosti, s tem povezano vzpostavitev stabilnih, prijaznejših in manj zbirokratiziranih pogojev gospodarjenja, odpravo anomalij pri »uhajanju« proračunskega denarja (zdravstvo, TEŠ 6 ...), kjer po njegovem mnenju izgubljamo precej več kot z novimi davki dobimo, in zasnovo celovite, modre strategije razvoja Slovenije.

Slavko Pezdir pa meni, da bi moralo biti uravnoteženje javne porabe s prihodki države strokovno pretehtano in selektivno. »Tega obstoječa kleptokratska oblast, ki varuje le svoje privilegije, ni sposobna,« pravi. Zaradi tega si lahko obetamo le nadaljnji desant parazitov na pridobitve socialne države ter izčrpavanje nemočnih in nezaščitenih delojemalcev. Pred domačimi kleptokrati nas lahko reši le trojka iz Bruslja, še dodaja.

Svojo odločitev lahko tudi utemeljite

Še posebej vas opozarjamo, da »revoltirane ankete« ne omogočajo le »klasičnega« glasovanja za oziroma proti posameznemu predlogu, ampak tudi utemeljitev vašega pozitivnega ali negativnega glasu.

Zaradi naših dosedanjih izkušenj s komentiranjem spletnih vsebin, v katerem (pre)pogosto izstopata in prevladata predvsem pomanjkljiva argumentacija in sovražni govor avtorjev, ki se skrivajo za kuliso anonimnosti, utemeljitev glasu sicer omogočamo samo tistim bralcem, ki so se pripravljeni razkriti s svojim polnim imenom in priimkom in nam posredujejo tudi telefonsko številko, na kateri lahko preverimo njihovo istovetnost. (Več o posredovanju podatkov in namenu njihove uporabe lahko sicer preberete v pogojih komentiranja, ki so navedeni v anketi.)

Ključni in temeljni namen uvedbe komentiranih anket je torej sprožiti odkrito, transparentno in predvsem vsebinsko razpravo o izbranih predlogih, ki naj njihovim avtorjem in drugim zainteresiranim pripadnikom civilne družbe služi kot kazalec sprejemljivosti idej za širšo javnost in vodilo za njihove nadaljnje aktivnosti v smeri konkretizacije in realizacije predlaganih rešitev. Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in razmisleku o skupni prihodnosti.