Revolt in alternative

Verjamete, da obstajajo tudi sprejemljivejše poti iz krize? Vabljeni k skupnemu iskanju alternativ za boljši jutri.

Objavljeno
20. december 2012 17.41
Protesti
Uredništvo Dela
Uredništvo Dela

Potem ko so državljani na ulicah slovenskih mest v zadnjih tednih množično izražali svoje nezadovoljstvo nad politično (pa tudi drugo) elito, je nastopil čas za artikulacijo njihovega sporočila. Ker se zavedamo svoje družbene odgovornosti, na Delu v ta namen odpiramo prostor, spletni forum v elementarnem pomenu te besede, namenjen predstavljanju idej o alternativah sedanji politiki in njihovi kritični, argumentirani presoji.

Namen foruma ni služiti širjenju stališč predstavnikov uveljavljene politične vrhuške, ki so že tako deležni levjega deleža medijske pozornosti, ampak dati besedo članom (doslej) anonimizirane zrevoltirane civilne družbe in strokovni javnosti za iskanje poti naprej. Cilj je vzbuditi razpravo o naši skupni prihodnosti in vanjo pritegniti čim širši krog ljudi, saj so politično zavedni in aktivni državljani prvi pogoj demokratičnega in odgovornega razvoja.

Čeprav se zavedamo, da protestni val združuje zelo različne pobude in zahteve, smo se odločili poudariti sedem ključnih področij - politični sistem, ekonomija, pravna država, družbena solidarnost, samopreskrba in ekologija, zdravstvo ter šolstvo in znanost -, nabor pa bomo po potrebi še razširili.

Poiščimo odgovore

Od zainteresiranih piscev pričakujemo prispevke, v katerih bodo predstavili predvsem svoje razumevanje družbeno-ekonomskih reform, ki jih Slovenija v tem trenutku nujno potrebuje, ter ga podprli z argumenti in čim bolj konkretnimi predlogi. Ker so vprašanja bolj ali manj jasna, iščemo predvsem odgovore, sprejemamo pa jih na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., skupaj s polnim imenom avtorja in kontaktnimi podatki za uredništvo, po želji tudi fotografijo. Pri tem si pridržujemo uredniško pravico do zavrnitve objave prispevka, za katerega bi presodili, da zaradi pomanjkanja argumentov ne pripomore h konstruktivni razpravi ali je njegova vsebina celo žaljiva.

Tako kot sicer velja za forume, tudi ta omogoča izmenjavo mnenj, le da poteka nekoliko bolj »zadržano« kot sicer, k čemur nas je vodila predvsem želja po zagotavljanju čim bolj dostojne in vsebinsko tehtne razprave. Tako je posamezne prispevke mogoče komentirati oziroma nanje odgovarjati zgolj s protipredlogi ali dopolnilnimi predlogi (se pravi z novimi prispevki), ne pa tudi s sprotnim, neposrednim komentiranjem, kakor sicer velja za članke, objavljene na naši spletni strani.

Širjenje razprave

Posamezne prispevke, ki bodo izstopali z ravnjo argumentiranosti, pronicljivosti in izvirnosti, bomo v celoti, ali pa vsaj njihove ključne odstavke, objavili tudi v tiskani izdaji Dela ali v mnenjski rubriki naše spletne strani z namenom predstaviti njihovo sporočilo širšemu občinstvu in posledično razširiti krog udeležencev razprave.