Revoltirana anketa: Večina jih ne bi več varčevala

V anketi nas je tokrat zanimalo, kako - če sploh - naj vlada nadaljuje z varčevalno politiko.

Objavljeno
16. september 2013 20.52
*jer* Slovenska vlada, zastave, napisi - Sobotna/
Mario Belovič, notranja politika
Mario Belovič, notranja politika

Ljubljana - V okviru našega foruma Revolt in alternative: Ideje za boljši jutri smo ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto v spletni anketi preverjali ideje, kako - če sploh - naj vlada nadaljuje varčevalno politiko. Večina vas meni, da bi bilo treba nehati varčevati.

Odgovorov na vprašanje, kako, če sploh, naj vlada nadaljuje proračunsko varčevanje, je bilo v spletni anketi 93. Da bi bilo treba nadaljevati zastavljeno rezanje plač, pokojnin in socialnih transferjev, meni 11 udeležencev, 33 jih je podprlo idejo, da bi bilo treba s ciljanimi posegi odpraviti neravnovesja v javnih izdatkih. Največ, 49 udeležencev ankete bi v celoti opustilo takšno varčevalno politiko, saj naj se vlada ukvarja s proračunskimi prihodki.

Naš bralec Marjan Velej vidi več možnosti za racionalizacijo in pocenitev javnega sektorja. Če bi zamenjali zelo slab menedžment, bi tako povečali zdajšnjo slabo učinkovitost javnega sektorja in vzpostavili stabilne, prijaznejše in manj zbirokratizirane pogoje gospodarjenja, preprečili pa bi tudi pogosto »uhajanje« proračunskega denarja.

V prihodnji spletni anketi, v kateri vam poleg »klasičnega« glasovanja omogočamo utemeljitev pozitivnega ali negativnega glasu, vas sprašujemo: Ali menite, da sedanje število občin zagotavlja dovolj lokalne samouprave ali pa je občin preveč? Vaša razprava ob anketi je zaradi preglednosti omejena na največ 500 znakov. Ključni namen komentiranih anket je sprožiti odkrito, pregledno in predvsem vsebinsko razpravo o izbranih predlogih.