Strokovni svet potrdil nacionalni program športa

V letnem programu športa po rebalansu proračuna za letošnje leto ni prišlo do bistvenih sprememb.

Objavljeno
27. avgust 2013 18.34
jsu*Edvard Kolar
J. P., Delo.si
J. P., Delo.si
Ljubljana - Osrednja točka seje strokovnega sveta za šport je bil nacionalni program športa, ki so ga v osnutku člani sveta potrdili, bo pa še deležen razprav in dopolnitev tako na sejah sveta kot tudi v javni obravnavi, preden bo šel v proceduro za sprejem. Stari program ne velja več že tri leta, novega pa naj bi sprejeli do marca 2014, poroča STA.

Edvard Kolar, v. d. direktorja direktorata za šport, je predstavil tudi letni program športa po rebalansu proračuna za letošnje leto, v katerem pa ni prišlo do bistvenih sprememb razen manjših prerazporeditev, zato je brez razprave dobil soglasje članov sveta.

Komisija strokovnega sveta za šport je osnutek novega nacionalnega programa pripravila na osnovi predloga za obdobje od leta 2010 do 2020, ki pa ni bil nikoli potrjen. Popravke novega predloga bodo obravnavali na prihodnji seji, potem pa bo začel teči 50 dnevni rok za javno obravnavo. Na njeni podlagi bo sprejet končni predlog za obravnavo na državnih organih in naposled za potrjevanje v državnem zboru.

Edvard Kolar: več pooblastil za civilno športno sfero

Kolar poudarja, da predlog prenaša več pooblastil na civilno športno sfero, tako pri pripravi strateških in operativnih dokumentov kot na ravni odločanja o razdeljevanju sredstev. Skušali bodo tudi znižati sredstva za investicije in jih sorazmerno povečati za izvajanje programov športa in upravljanje s sedanjimi objekti, čemur so potrdili vsi člani sveta.

Ker je trenutno okrog 350 programov usposabljanja, so ocenili, da je to odločno prevelika številka. Tako se pojavljajo povsem sorodni programi, kot sta kanjoning in soteskanje. Podobno drobljenje lahko po besedah predsednika sveta Bojana Rotovnika zaradi omejenega kadrovskega potenciala Slovenije pusti usodne posledice za razvoj posamezne panoge. Zato bo dan večji poudarek na kakovosti programov. Prav tako je potrebno zaustaviti naraščanje ustanavljanja novih športnih društev, pri tem pa se skupno številno članov posameznih zvez zmanjšuje.

Aleš Zavrl: nedodelano vprašanje poklicnega športa

Aleš Zavrl je opozoril, da je še nedodelano vprašanje poklicnega športa. Med drugim je predvideno zniževanje poklicnih zaposlenih v športnih društvih in ustanovitev športnih gospodarskih družb. Po Zavrlovih besedah ta proces ne sme iti na škodo piramidne organiziranosti športa pri nas. Menil je, da ne smemo vzpostaviti ameriškega modela, v katerem je poklicni šport povsem ločen od ostalega. Kolar je o tem dodal, da gre bolj za ločevanje poklicnega in vrhunskega športa, ker je pri poslovanju z velikimi količinami denarja veliko bolje ustanoviti gospodarsko družbo, da ta posluje bistveno bolj pregledno in gospodarno kot na ravni društva.

Ponovno so v program umestili davčne spodbude, preprečevanje športnih stav, pa tudi ukrepe za zmanjševanje birokracije v športu. Eden izmed ciljev v osnutku je vzpostavitev rednega uravnoteženega obveščanja o športu na javni radioteleviziji.

Obravnavali so tudi pravilnik o merilih za izvajanje letnega programa dela športa na državni ravni, o čemer bodo odločali na prihodnji seji, večina prilagoditev pa bo opravljena po sprejemu nacionalnega programa prihodnje leto.