Država in mesto brez denarja za gradnjo nove dvorane

Za dvorano, katere gradnja se napoveduje že vrsto let, ne v mestnem ne v državnem proračunu za letošnje in prihodnje leto ni zagotovljenih sredstev. Kljub temu generalni direktor Gimnastične zveze Slovenije (GZS) Edvard Kolar ostaja optimističen.


Objavljeno
04. marec 2011 10.39
Aljaž Pegan med svojo vajo v Mariboru
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Novi gimnastični center Pegan-Petkovšek bo zgrajen po zamisli arhitektke Tjaše Vrečko. Njena rešitev je bila namreč izbrana kot zmagovalna na pred kratkim končanem arhitekturnem natečaju Gimnastične zveze Slovenije. Za dvorano, katere gradnja se napoveduje že vrsto let, ne v mestnem ne v državnem proračunu za letošnje in prihodnje leto ni zagotovljenih sredstev. Kljub temu generalni direktor Gimnastične zveze Slovenije (GZS) Edvard Kolar ostaja optimističen in napoveduje, da bi bila nova dvorana, ki jo slovenski telovadci krvavo potrebujejo, lahko zgrajena do konca prihodnjega leta.

Tako kot obnovo kopališča Kole zija, o kateri smo že pisali, bo Mestna občina Ljubljana (MOL) tudi gradnjo nove gimnastične dvorane Pegan-Petkovšek poskušala izvesti v javno-zasebnem partnerstvu. V primeru gimnastične dvorane bo verjetno laže najti zasebnega partnerja, saj je gimnastična zveza že izrazila zanimanje za sodelovanje v projektu.

Podobno kot v primeru Kolezije tudi za dvorano Pegan-Petkovšek MOL v letošnjem proračunu ni namenila sredstev za gradnjo. Če je bilo še v lanskem načrtu razvojnih programov iz septembrskega rebalansa predvideno, da bo občina leta 2011 za gradnjo namenila dva milijona evrov, je v osnutku nove ga proračuna za projekt Pegan-Petkovšek namenjenih le še 10.000 evrov, in sicer za pripravo projektne in druge dokumentacije za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Enak znesek naj bi zagotovila tudi leta 2012.

Načelnik oddelka za šport v me stni upravi Marko Kolenc je pojasnil, da bo MOL projekt sofinancirala v obliki naložbe z zemljiščem. Na oddelku za ravnanje z nepremičninami pa dodajajo, da bo treba zemljišča za predvideno gradnjo gimnastičnega centra na območju športnega parka Svoboda na Viču še odkupiti.

Tudi država finančnih sredstev za projekt, katerega začetek gradnje se napoveduje že leta, v proračunih za prihodnji dve leti nima. Z ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) so sporočili, da se je »gimnastična zveza s projektom Pegan-Petkovšek sicer prijavila na razpis za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2004 in bila izbrana, vendar pridobljenih sredstev ni bilo mogoče izplačati, ker pogodbe ni bilo mogoče podpisati, saj prijavitelj izbranega projekta ni pripravil ustrezne dokumentacije. Tako se tudi izvedba investicije ni začela.«

Dodajajo, da na noben kasnejši razpis vloge GZS niso prejeli, zato projekt tudi ni uvrščen v načrt razvojnih programov v državnem proračunu 2011/2012. »Če se bo investitor prijavil na kakršen koli ustrezen razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, bo vloga enakovredno obravnavana skladno z vstopnimi pogoji in merili,« pravijo na MŠŠ.

Generalnega direktorja GZS Edvarda Kolarja dejstvo, da ne mesto ne država v proračunu nimata denarja za gradnjo, ne skrbi. »Od za četka smo imeli informacijo, da bo prispevek MOL v obliki zemljišča,« je povedal in dodal, da so s sodelovanjem z občino zelo zadovoljni. Po njegovih informacijah je lastništvo zemljišč, kjer se bo izvajala gradnja, urejeno.

Evropska sredstva, zasebni investitor ali posojilo?

Kolar pravi, da računajo predvsem na evropska sredstva iz sklada za regionalni razvoj, prijavili pa se bodo tudi na razpis Fundacije za šport. Če jim s tem ne bo uspelo zapreti finančne konstrukcije, računajo še na pomoč zasebnih in vestitorjev (v športnem centru bo prostor za športne trgovine, restavracijo, fitnes, športno-medicinski center, z univerzo pa se pogovarjajo o študentskem domu za vrhunske športnike študente) oziroma na najem posojila. Napoveduje, da bodo do konca letošnjega leta vedeli, kako bodo zapirali finančno konstrukcijo projekta. Svetovna in evropska gimnastična zveza pa sta obljubili, da bosta investirali določen delež v opremi, in sicer v obliki nepovratne pomoči.

Predvideni postopek gradnje objekta je zelo preprost, pravi Kolar, tako da naj bi se dela izvajala od osem do deset mesecev. »Če bo vse potekalo v skladu s terminskim načrtom, bi bila dvorana lahko zgrajena do konca leta 2012,« je sklenil.

***

MŠŠ bo razpis za sofinanciranje športne infrastrukture iz evropskih skladov za regionalni razvoj objavil predvidoma marca, razdelili bodo približno 6,5 milijona evrov. Iz integralnega proračuna pa bodo na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture razdelili še približno 1,9 milijona evrov; objavljen bo poleti. Podobno kot v primeru Kolezije tudi za dvorano Pegan-Petkovšek Mestna občina Ljubljana v letošnjem proračunu ni namenila sredstev za gradnjo.