Letos se bo predvsem gradilo

Slovenska vlada bo za programe športa v letu 2007 namenila dobrih 23 milijonov evrov, kar je skoraj deset milijonov evrov več kot lani. Največji del denarja bo tokrat šel za investicije v športno infrastrukturo.

Objavljeno
01. februar 2007 16.37
Dobrodošli na stadionu Arena Petrol
Ljubljana - Slovenska vlada je sprejela letni program športa. Iz državnega proračuna se za proračunsko leto 2007 za programe športa zagotovi 23.882.418 evrov, in sicer 14.064.272 evrov za investicije v športno infrastrukturo in 9.818.146 evrov za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa, je zapisala vlada v sporočilu za javnost. V primerjavi z letom 2006 bo vlada športu v Sloveniji namenila skoraj 10 milijonov evrov več, večinoma na račun gradnje in posodobitve športnih objektov.

Skupna vsota 23 milijonov evrov je razdeljena v osem proračunskih postavk. Najvišji odstotek (58,89 %) ali dobrih 14 milijona evrov bo namenjenih gradnji in posodobitvi športnih objektov. Drugi največji del proračunske pogače bo prejel vrhunski šport, in sicer skoraj 3,47 milijone evrov ali 14,52 odstotkov celotnega proračuna za šport v 2007. Tik za vrhunskim športom, kamor sodijo nastopi reprezentanc in vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih, tekmovanja športnikov (priprave na olimpijske igre, sredozemske igre, evropski olimpijski festival mladih, mladinske športne igre Alpe Jadran, mladinske igre treh dežel), nagrade za dosežke reprezentanc in klubov, nezgodno, invalidsko, nadstandardno zdravstveno zavarovanje ter preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil, je športna vzgoja otrok, mladine in študentov. Prejela bo 3,14 milijona evrov ali 13,16 odstotkov.

Ostale postavke ne dosegajo desetih odstotkov. Razvojnim in strokovnim nalogam v športu pripada 1,58 milijona evrov (6,63 %), delovanju nacionalnih zvez, zavodov in OKS pripada 1,2 milijona evrov (5,05), "drobtinice" pa bodo deležni še športna rekreacija (363.000 ali 1,52 %), šport invalidov (41.000 ali 0,17 %) ter velike mednarodne športne prireditve (13.000 ali 0,05 %).

Vlada bo v primerjavi z letom 2006 športu namenila skoraj 10 milijonov evrov več. Malenkostno bosta pridobila športna vzgoja otrok, mladine in študentov ter razvojne in strokovne naloge v športu, 41.000 evrov manj bo namenjenih velikim mednarodnim športnim prireditvam, skoraj deset milijonov evrov več pa bo prejela proračunska postavka športni objekti.