Ljudski vrt ostal brez evropskih sredstev

Ministrstvo za šolstvo in šport je Mestno občino Maribor obvestilo o prekinitvi pogodbe za sofinanciranje 2. faze gradnje stadiona Ljudski vrt, je potrdil mariborski podžupan Andrej Verlič.

Objavljeno
09. november 2009 17.55
Stadion v novi podobi
Mo. B./STA
Mo. B./STA
Maribor  - Ministrstvo za šolstvo in šport je Mestno občino Maribor pretekli teden obvestilo o prekinitvi pogodbe za sofinanciranje 2. faze gradnje stadiona Ljudski vrt, je danes potrdil mariborski podžupan Andrej Verlič. S tem bo občina izgubila dva milijona evrov iz naslova sredstev za regionalni razvoj, ki bi jih morala počrpati preko ministrstva.

Ministrstvo je tristransko pogodbo z občino in Zvezo mariborskih športnih društev (ZMŠD) Branik o sofinanciranju stroškov izvedbe projektov na mariborskem stadionu prekinilo, ker MOM finančnih zahtevkov ni poslala v pogodbenem roku, ta pa se je v skladu s pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov kot zadnji dan za posredovanje odredb za nakazilo določal 27. oktober. Občina je sicer ministrstvu po omenjenem roku poslala zahtevek, ki pa je bil zavrnjen kot neustrezen.

Verlič je v današnji izjavi za medije med drugim povedal, da vse skupaj ni tako preprosto, zato so za pojasnila že zaprosili odgovornega vodjo projekta Alojza Križmana, sicer prvega moža Branika. Ob tem so predlagali sklic sestanka s predstavniki ministrstva, na katerem bi poiskali primerne rešitve, za katere je prepričan, da zagotovo obstajajo.

Na očitke s strani ZMŠD Branik, da je odgovornost za nastale razmere na strani občine ter da je bil projekt pripravljen prepozno, saj je bilo potrebno čakati na občinski proračun, je Verlič odgovoril, da o krivdi za zdaj ne želi govoriti. Kot je dejal, je bila pogodba najprej podpisana novembra lani z nekdanjim ministrom Milanom Zverom, aprila letos pa so jo v skoraj enaki obliki na zahtevo novega vodstva ministrstva podpisali še enkrat.

"Mestna občina ne more podpreti javnega razpisa, če niso zagotovljena javna sredstva, ta pa so bila zagotovljena šele s podpisom rebalansa proračuna za letošnje leto. Dejstvo je, da so bili razpisi nato opravljeni, v dveh primerih pa smo jih morali ponoviti, zato obstajajo opravičljivi razlogi zaradi katerih smo ministrstvo prosili, da dovoli podpis aneksa o spremenjeni dinamiki financiranja," je dejal Verlič, ki verjame, da obstaja skupni interes za iskanje primerne rešitve, saj po njegovem ni v nikogaršnjem interesu, da ne bi zaključili projekta.

Mariborski podžupan zato meni, da dva milijona evrov še nista izgubljena, saj obstaja več različnih možnosti. Kot je dejal, lahko sredstva prenesejo v naslednje proračunsko leto, ali pa da mestna občina potrebna sredstva za financiranje v letošnjem letu zagotovi iz lastnega proračuna in se to obračuna pozneje. Na vprašanje, kako bodo poravnali račune za že opravljena dela, je odvrnil, da po njegovih podatkih zneski za plačilo še niso zapadli, ko pa bo tako daleč, se bodo primerno odzvali in to poravnali iz za to namenjene proračunske postavke.

"Uresničitev celotnega projekta ni ogrožena niti po terminski, niti po vsebinski plati, zato sem prepričan, da bomo s pristojnim ministrstvom dosegli dogovor za normalno dokončanje projekta v začrtanih rokih. Še vedno je mogoče vse skupaj zaključiti v prvih devetih mesecih prihodnjega leta, kot je tudi bilo načrtovano," je dejal Verlič, ki odkrito pričakuje, da bo ministrstvo preklicalo svojo prekinitev že podpisane pogodbe.

Na ministrstvu za šolstvo in šport so prav tako potrdili, da so odstopili od pogodbe, saj MOM ni izpolnila pogodbenih obveznosti, kar je za njih nesprejemljivo, saj se na ta način dodeljena evropska sredstva ne črpajo skladno z napovedmi in pogodbeno dogovorjeno dinamiko. Ob tem so še zanikali, da bi bila odločitev povezana z nedavno odločitvijo Mestne občine Maribor, da Braniku odvzame upravljanje z objektom, prav tako, da bi šlo za karšnakoli medstrankarska obračunavanja.

Sicer pa je prekinitev pogodbe po njihovih zagotovilih dokončna, saj so bili o problematiki zahtevkov za izplačila obveščeni prepozno, da bi sredstva lahko pravočasno prenašali v naslednja leta. Tako je dokončno izgubljen 15-odstotni delež sredstev domačega proračuna, evropski delež pa bo prenesen v leto 2012.

V primeru, da bi se sofinanciranje zmanjšalo le na vrednost, ki je bila predvidena za leto 2010, se spremenijo ne le pogodbena določila, temveč tudi osnovni pogoji, pod katerimi je bil projekt odobren in izbran na razpisu. Odstopanja od pogodbenih določil so preobsežna, da bi ministrstvo na spremembe lahko pristalo, so še dodali na ministrstvu za šolstvo in šport.