SZS in ŠD Planica začeli dopisovanje

Novinarska konferenca ŠD Planica, ki je prejšnji teden zahtevalo zahtevalo vrnitev planiške skakalne prireditve, je sprožilo dopisovanje med Smučarsko zvezo Slovenije in ŠD Planica, ki zadnja leta tradicionalno oživi vsako zimo.

Objavljeno
26. december 2006 19.10
Luka Smagaj na preizkusu letalnice
Ljubljana - Novinarska konferenca ŠD Planica, ki je prejšnji teden zahtevalo zahtevalo vrnitev planiške skakalne prireditve, je sprožilo dopisovanje med Smučarsko zvezo Slovenije in ŠD Planica, ki zadnja leta tradicionalno oživi vsako zimo.

Smučarska zveza Slovenije je tik pred božičnimi prazniki poudarila, da je bila letošnja planiška prireditev organizirana skupaj s športnim društvom in da je bila prireditev najboljša doslej, hkrati pa dodajajo, da delovanje športnikov v ŠDP ni bilo nikoli ogroženo. "Odnosi med SZS in ŠD Planica so bili urejeni s pogodbo, ki je bila z obeh strani izpolnjena v celoti. Po preteku pogodbe je SZS podprla predlog reševanja finančnih težav ŠDP, ki ga je ponudilo podjetje HIT d.d. Žal do takšne rešitve ni prišlo, zato je SZS julija dala pobudo za sestanek in posredovala predlog za ureditev razmerij s ŠDP na podlagi pogodbe, ki je potekla," so zapisali pri SZS in dodali, da so bili predlogi športnega društva nerealni in nekonstruktivni, zato je SZS imenovala nov Organizacijski komite Planica s predsednikom Dragom Bahunom na čelu in v katerem so tudi člani planiškega športnega društva, med drugimi tudi novi predsednik Bogomir Košir in vodja tekmovanja Marko Mlakar.

V Smučarski zvezi Slovenije dodajajo, da so še vedno pripravljeni na dogovor, saj želijo, da društvo s tako dolgo tradicijo še naprej skrbi za razvoj športa. Sicer pa pri SZS poudarjajo, da OK Planica izvaja vse potrebno za marčevsko prireditev in da se na veliko veselje organizatorjev k prireditvi vrača tudi slovensko gospodarstvo. Potekajo tudi dogovori z ministrstvom za šolstvo in šport in davčno upravo. "Planica bo!" so zapisali pri SZS, izjave s strani ŠD Planica pa so zavajajoče in ne koristijo ureditvi razmer.

V ŠD Planica so na božični dan zapisali, da so z novinarsko konferenco želeli javnost seznaniti z realno situacijo, za ta korak pa so se odločili zaradi nekonstruktivnega pristopa SZS do reševanja problematike. Pri ŠD Planica zavračajo mnenje, da je bila lanska Planica najboljša doslej. "Ni dvoma, da je bilo tekmovanje odlično, kot vsa pretekla leta, ko je društvo prireditev organiziralo samo, zato izpostavljanje posameznega tekmovanja ni potrebno." Zavračajo tudi trditev, da so bili predlogi ŠDP za nadaljnje sodelovanje nesprejemljivi: "Društvo je vodstvu SZS poslalo v obravnavo predlog dolgoročen pogodbe za organizacijo tekmovanj v obdobju med leti 2006 in 2010. Predlog je v celoti temeljil na pogodbi med partnerjema za obdobje med leti 2002 in 2006. Predlog je bil osnovan na osnovi spoznanj, da je edino zagotovilo za sanacijo davčnega dolga in dolga do dobaviteljev ponovna pridobitev tekme v letu 2007, za kar smo kot edini kandidat dobili v juliju enotno podporo zbora za skoke pri SZS. Sklep pa je vodstvo SZS ovrglo z izgovorom, da je račun društva blokiran," vračajo v društvu.

Društvo zvezi očita tudi, da ni izpolnila pogodbenih obveznosti iz lanske pogodbe, saj v društvu menijo, da jim zveza dolguje še argumentiran dolg v višini petih milijonov tolarjev, prav tako pa v društvu trdijo, da pogovori z davčno upravo o sanaciji dolga ne potekajo, sicer uprava ne bi izdala društvu dokončne odločbe. V društvu prav tako menijo, da je trditev zveze, da delovanje športnikov ni bilo nikoli ogroženo, laž, saj je samo v zadnjih letih zaradi nevzdržnih razmer prenehalo tekmovati 12 obetavnih športnikov, starejših od 16 let. Društvo je moralo zaradi finančnega primanjkljaja ukiniti edino delovno mesto profesionalnega trenerja, nekaterim trenerjem pa dolguje večmesečni zaslužek, največji del bremena mladih športnikov pa je na njihovih starših.

"Samo upamo lahko, da zamišljen scenarij, po katerem bi tekmo dobila SZS (in s tem ustvarjen dobiček), nepremičnine občina Kranjska gora, društvo pa dolgove, ne bo uresničen, kajti potem bi padla senca na pravni red v naši mladi državi," so za konec še zapisali v Športnem društvu Planica.