O pravicah otrok in zaščiti pred nasiljem na mednarodni konferenci v okviru predsedovanja SE

Otroci in njihove pravice so bile v središču Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki so jo v tednu otroka 6. in 7. oktobra 2009 skupaj organizirali Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve. Potekala je v Državnem zboru v Ljubljani pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danilo Türka.

Objavljeno
20. oktober 2009 18.08
Otroci in njihove pravice so bile v središču Mednarodne konference o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem, ki so jo v tednu otroka 6. in 7. oktobra 2009 skupaj organizirali Državni zbor, Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za zunanje zadeve. Potekala je v Državnem zboru v Ljubljani pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danilo Türka.
Slovenija si v okviru svoje zunanje politike že vrsto let prizadeva za izboljšanje položaja najbolj ranljivih družbenih skupin, med katere sodijo tudi otroci in mladostniki. Čeprav so zaščiteni z mednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 20. obletnico, so pravice otrok vsakodnevno kršene v vseh delih sveta. Nasilje nad otroki je ena najbolj grobih kršitev človekovih pravic, zato so  tej temi na konferenci namenili posebno pozornost.
Namen konference, ki poteka v letu, namenjenem učenju o človekovih pravicah, je opozoriti na pomen zaščite otrokovih pravic in njihovega uresničevanja in s primeri dobrih praks na tem področju okrepiti zavest politične, strokovne in splošne javnosti.
Na konferenci so sodelovali visoki politični predstavniki Republike Slovenije in Sveta Evrope, strokovnjaki in predstavniki mednarodnih organizacij in civilno-družbenih organizacij, aktivno pa so bili vključeni tudi otroci in mladostniki, ki so posredovali svoje poglede in sporočila. Od predstavnikov dijakov so sodelovali Lea  Bijol,  dijakinja  Zavoda  za  gluhe  in  naglušne Ljubljana, Hana Troha, dijakinja Gimnazije Poljane Ljubljana, Matija  Renčelj,  v.d. varuha  dijakovih  pravic,  predstavnik  Dijaške  organizacije Slovenije in dijaki  Šolskega centra Slovenj Gradec.
V sklopu konference je v prostorih Državnega zbora potekala tudi informacijska tržnica, kjer so svoje aktivnosti na področju otrokovih pravic in izobraževanja za človekove pravice predstavljale številne slovenske nevladne organizacije kot tudi vladni organi.