Dunaj želi biti prijazen za vse

Z raznoliko ponudbo želijo zagotoviti čim višjo kakovost življenja, ne glede na življenjsko situacijo in starost.

Objavljeno
27. februar 2018 18.54
Dunaj
Silva Čeh
Silva Čeh

Mesto Dunaj se tudi ukvarja z izzivi staranja prebivalstva. Znani so njihovi načrti za gradnjo domov za starejše, oskrbovana in varovana stanovanja, različne organizirane pomoči, parki in sprehajalne poti za starejše.

To potrjuje tudi Susanne Herbek, vodja oddelka za starejše na Skladu socialni Dunaj, ki pravi: “Kot vodja oddelka za starejše mesta Dunaj me še posebej veseli, da je v mestu tako raznolika ponudba za ljudi v življenjskem obdobju po upokojitvi.”

Pri nas so »povprečne« predstave, da so v Avstriji pokojnine v povprečju precej višje od slovenskih. Torej kakšne so? Iz Sklada socialni Dunaj so nam odgovorili: »Povprečna pokojnina v Avstriji trenutno znaša okoli 1200 evrov. Če nekdo prejema nižjo pokojnino, nižjo kot 909,42 evra, dodatno prejme še kompenzacijski znesek. To pogosto navajajo kot »minimalna pokojnina«. Pri zakonskih parih je meja za kompenzacijski znesek 1363,52 evra. Od leta 2017 starejši prejemajo povišan kompenzacijski znesek, če so prispevke za pokojninsko zavarovanje plačevali vsaj 30 let. Poleg tega obstaja za upokojence na Dunaju tudi dodatna pomoč pri plačevanju najemnine, in Dunaj je glede tega v Avstriji izjema.

Kaj Dunajčane zanima

Mesto Dunaj veliko vlaga v to, da ostane na samem vrhu mest z najvišjo kakovostjo življenja: to vključuje tudi skrb za starejše generacije, odgovarjajo že na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani. Sicer pa po anketi, opravljeni lani, starejše na Dunaju zanimajo predvsem naslednje teme: prostočasne dejavnosti in udejstvovanje v prostovoljstvu, pravice, kot so preventivno pooblastilo za primer nesposobnosti, zakonodajni zastopnik, pooblastila za zastopanje, potem seveda vprašanja o vsakodnevni negi, oskrbi in podpori, dodatek za pomoč in postrežbo.

»Posebna storitev za starejše na Dunaju so t. i. svetovalni obiski na domu, ob katerih svetovalci Dunajčankam in Dunajčanom nad 75 let predstavijo dostopno svetovalno ponudbo. Okrog sto svetovalcev prostovoljcev obišče starejše občane na domu, jim predstavi ponudbo in storitve, ki jih ponuja mesto Dunaj ter na ustrezne organe naprej posreduje konkretne želje in težave upokojencev. Prav tako lahko starejši svoje želje in predloge za izboljšave neposredno prek svetovalca naslovijo na okrožni odbor.

Približno polovica oseb, ki jih svetovalci obiščejo, prejema pomoč pri gospodinjskih opravilih, nakupih, negi telesa, skrbi za domače ljubljenčke ali vrt ter osebno podporo. Osebe, ki zagotavljajo to podporo, so pri 59 odstotkih vprašanih družinski člani, pri 36 odstotkih čistilni servisi, pri 27 partnerji, pri 21 prijatelji, znanci ali sosedje ter pri 21 odstotkih socialne službe. »Skoraj vsi, 99 odstotkov vprašanih pa si želi tudi v prihodnjih letih ostati na Dunaju«, so za Delo odgovorili iz Sklada socialni Dunaj prek predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Sledijo cilju – kakovost za vse

V avstrijski prestolnici, ki ima dobrih 1,8 milijona prebivalcev, je okrog 17 odstotkov prebivalcev strarejših od 65 let; torej jih je okrog 300.000. Kakšne modele razvijajo, saj so znani po tem, da so do ljudi prijazno mesto oziroma si za to nenehno prizadevajo? Iz Sklada socialni Dunaj odgovarjajo, da mesto Dunaj ljudi podpira na najrazličnejše načine. Sledijo pa enemu cilju, in sicer zagotoviti čim višjo kakovost življenja – ne glede na življenjsko situacijo in starost. Posebej za upokojence organizirajo številne prireditve in možnosti udejstvovanja. Zaradi velikega števila popustov lahko Dunajčani te ponudbe tudi dobro izkoristijo. Tako jim na primer kartica ugodnosti (Mobilpass) poleg popustov v javnem prometu zagotavlja tudi popuste v knjigarnah mesta Dunaj ter pri cenah izletov in potovanj. Upokojenci uživajo številne ugodnosti tudi pri nakupu vstopnic za različne prireditve ali celo brezplačne obiske.«

In kje živijo Dunajčani na jesen življenja – ali ostajajo doma ali se rajši odpravijo v domove za starejše? Iz sklada so odgovorili, da imajo v Avstriji ljudje, »potrebujejo nego in oskrbo, pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. Pri svojem pokojninskem zavarovanju izpolnijo vlogo, zdravnik oceni njihove potrebe po negi in oskrbi, in glede na to se nato določi višina dodatka za pomoč in postrežbo. Ta dodatek prejema okoli 85.000 Dunajčanov, medtem ko ljudje, ki prejemajo ta dodatek, niso nujno samo upokojenci«.

Pomoč, neodvisna od dohodkov

Sklad socialni Dunaj skrbi tudi za to, da »si lahko ljudje neodvisno od svojih dohodkov privoščijo nego in oskrbo, ki jo potrebujejo. Na leto to možnost izkoristi okoli 60.000 Dunajčanov. Leta 2016 je bilo za to namenjenih 1,028 milijarde evrov.« Pri tem gre za številne storitve, ki jih socialni Dunaj zagotavlja starejšim pri negi in oskrbi. V tem naboru so tako imenovane mobilne storitve za nego in oskrbo, kamor spadajo zdravstveno varstvo na domu, pomoč pri gospodinjstvu, dostava hrane, pranje, družabni obiski.

Seveda imajo tudi dnevno oskrbo v dnevnih centrih za starejše, potem tako imenovane stacionarne ustanove, kamor spadajo tudi oskrbovana stanovanja, ki zagotavljajo storitve od nege do celodnevne zdravniške oskrbe. Za to skrbi številna paleta partnerskih ustanov, kot so na primer Dunajsko združenje zdravstvenih zavodov, Kuratorij dunajskih domov za starejše, Karitas, organizaciji Wiener Hilfswerk in Volkshilfe ter druge organizacije.