Ženske kljub nosečnosti lahko ostanejo brez zaposlitve

Sodišče EU je odločilo, da njihova zaščita v primeru kolektivnih odpuščanj ne velja.

Objavljeno
25. februar 2018 12.52
shutter/nosecnica
M. Bi., STA
M. Bi., STA

V okviru kolektivnega odpuščanja, ki je posledica zlasti gospodarskih ali tehničnih razlogov oziroma razlogov, povezanih z organizacijo ali proizvodnjo podjetja, je mogoče odpustiti tudi noseče delavke, je odločilo Sodišče EU. Vendar pa mora delodajalec delavki predstaviti objektivna merila, na podlagi katerih je določil delavce, ki jih je treba odpustiti.

Sodišče EU je o tem presojalo, ker ga je za stališče prosilo katalonsko vrhovno sodišče. To je v presojo dobilo tožbo, v kateri je nekdanja delavka izpodbijala odločitev španske družbe Bankia v letu 2013. V okviru kolektivnega odpuščanja je brez dela ostala tudi sama, kljub temu, da je bila noseča. Sodišče je primer obravnavalo v luči direktive o varnosti in zdravju nosečih delavk v postopku kolektivnega odpusta.

Direktiva prepoveduje odpust delavk od začetka njihove nosečnosti do konca porodniškega dopusta, razen v izjemnih primerih, dovoljenih po nacionalni zakonodaji oziroma praksi, ki niso povezani z njihovim stanjem.

Sodišče EU je presodilo, da evropska direktiva ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki omogoča odpust noseče delavke zaradi kolektivnega odpusta. Dodalo je, da razlogi, ki niso povezani s posameznimi delavci in na katere se je mogoče sklicevati v okviru kolektivnih odpustov, spadajo med izjemne primere, ki niso povezani s stanjem delavk.

Sodišče je še ugotovilo, da direktiva ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki delodajalcu omogoča, da odpusti nosečo delavko v okviru kolektivnega odpusta, ne da bi jo obvestil o drugih razlogih od tistih, na katerih temelji ta kolektivni odpust, če v pisni obrazložitvi navede objektivna merila, uporabljena pri določitvi delavcev za odpust.