Kletka za tigre, mreža za muhe

Kitajski državni vrh bo izvedel najkorenitejšo vladno reformo v zadnjih 20 letih, in to z jasnim ciljem.

Objavljeno
13. marec 2018 22.06
Zorana Baković
Zorana Baković

Tuja podjetja (tudi slovenska), navzoča na kitajskem trgu, se bodo morala čim prej naučiti imena novih državnih organov, ustanovljenih z »revolucionarno« reformo kitajske vlade,­ ki so jo pravkar predstavili na zasedanju kongresa ljudskih poslancev.

Posebno skrbno bodo morala proučiti pooblastila državnega organa za nadzor, katerega položaj bo enakovreden položaju osrednje vlade, hkrati bo nadrejen vrhovnemu sodišču in tožilstvu. Ta organ bo prevzel dosedanja pooblastila partijske osrednje komisije za disciplinski nadzor, ki je v prvem obdobju odločilno vplivala na boj proti korupciji. Toda partijska komisija se je ukvarjala samo s korupcijo med 90 milijoni članov, novi organ pa bo razširil področje delovanja, saj se bo ukvarjal tudi z menedžerji državnih podjetij, ravnatelji bolnišnic in šol, voditelji kulturnih ustanov in športnih organizacij ter celo z vodilnimi ljudmi v raziskovalnih inštitutih.

Radikalna reforma uprave delno pojasni, zakaj je moral kitajski partijski in državni vodja Xi Jinping odpraviti ustavno omejitev števila predsedniških mandatov ter si zagotoviti absolutno oblast. Ustanovitev državnega organa za nadzor zdaj ogroža na milijone ljudi, ki so se pri poslovanju, upravljanju ali ustvarjanju kariere in kopičenju premoženja zanašali na dokončno izoblikovano omrežje podkupovanja in usmerjanja sredstev v zasebno last.

Če je Xi po čem res podoben Mao Zedongu, mu je podoben po obsegu kampanje, ki jo izvaja in s katero bi rad odpravil moralno gnilobo v kitajski partiji, upravi in celotni družbi. To je nova revolucija, ki sega do temeljev obstoječega sistema, eno prvih vprašanj, ki jih bo kitajska vlada morala reševati, pa je povečanje zmogljivosti ­zaporov.


Kitajski predsednik Xi Jinping (levo) in premier Li Keqiang na zasedanju kongresa ljudskih poslancev. Foto: Nicolas Asfouri/AFP

Elitni zapori, denimo Qingcheng v okolici Pekinga, so namreč polni, saj je med več kakor 1,5 milijona uradnikov, kaznovanih v zadnjih petih letih, odkar je Xi prišel na oblast, veliko »tigrov«, kakor pravijo visokim funkcionarjem, za katere so predvideli posebne samice. Manj pomembnim tatovom družbenih sredstev po kitajsko pravijo »muhe«, teh pa je seveda še več. Toda pri vseh dosedanjih poskusih, da bi korupcijski večglavi pošasti odsekali glave, je primanjkovalo poguma, da bi napadli prav tisto največjo. Xi je zamahnil z mečem nad najvišjim slojem partijskih in vojaških mogočnežev. Z ustanovitvijo državnega organa za nadzor je pokazal, da namerava tako nadaljevati ter poglobiti in razširiti delovanje.

Brez obtožnice in odvetnika

Na podlagi zakona o nadzoru, o katerem bodo glasovali poslanci, zbrani na zasedanju zakonodajnega organa, bo državni organ lahko priprl osumljence brez obtožnice ter jih izpraševal in preiskoval, in to kar do šest mesecev. Poleg tega bo lahko zamrznil njihove račune in podrobno pregledoval njihovo premoženje. Organ bo lahko tako ravnal tudi s tistimi, ki so dajali podkupnino, ne samo s tistimi, ki so jo sprejemali. Priprta oseba ne bo imela pravice do odvetnika, čeprav je slišati pripombe, da bi se tako lahko dogajale zlorabe oblasti, po pol leta pa se bo organ odločil, ali bo osebe predal tožilcem ali končal primer.


To je nova revolucija, ki sega do temeljev obstoječega sistema. Foto: Greg Baker/AFP

»Korupcijo bo tako mogoče odpravljati na zakonski in standardizirani podlagi,« je komentiral spremembo Xiao Pei, pomočnik tajnika osrednje komisije za disciplinski nadzor. »Tako bomo tudi povečali zaupanje ljudi v partijo in utrdili temelje partijske oblasti.« Protikorupcijska kampanja se bo nanašala tudi na tuja podjetja, ki so do zdaj po navadi ponujala različne oblike podkupnine kitajskim partnerjem ali uradnikom na ministrstvih, pristojnih za odobritev projektov. Po anketah, opravljenih med tujimi poslovneži na Kitajskem, je najbolj podkupljiv Peking, kjer 43 odstotkov podjetij ni moglo poslovati brez podkupovanja, saj so tiste, ki niso bili pripravljeni plačati »vstopnice« za trg, poteptali njihovi tekmeci iz tujine.

Pri reformi uprave bodo predvidoma zmanjšali tudi število ministrstev s 34 na 26 ter odpravili ali združili sedem državnih agencij. Po mnenju kitajskih analitikov nameravajo s preobrazbo državne birokracije zagotoviti še neposrednejši in učinkovitejši nadzor Komunistične partije nad vlado, vendar hkrati tudi preprečiti spore o pristojnosti in zaradi nasprotja interesov med različnimi področji in ministrstvi. Raziskovalni inštituti so morali pred tem proučiti uprave razvitih držav. Ugotovili so, da imajo te države približno 20 ministrstev ali ministrskih ustanov.


Pri reformi uprave bodo predvidoma zmanjšali tudi število ministrstev. Foto: Nicolas Asfouri/AFP

Težka naloga

Ko bodo poslanci glasovali za rekonstrukcijo vlade, bodo odpravili komisijo za načrtovanje družin, ki je morala do zdaj sprejemati brezobzirne ukrepe proti tistim, ki niso upoštevali politike enega otroka. Tudi uprava za nadzor nad podnebnimi spremembami ne bo več v pristojnosti komisije za gospodarsko načrtovanje, ampak ministrstva za ekologijo in okolje.

Nazadnje je treba omeniti še ustanovitev superministrstva za kulturo. Državno upravo za medije, publikacije, radio, film in televizijo bodo združili z dosedanjim ministrstvom za kulturo, novi organ pa bo moral ščititi nacionalno identiteto znotraj in zunaj kitajskih meja. Veliki preporod, ki zaznamuje obdobje Xi Jinpinga, je povezan tudi s tem, kako z lahkoto Kitajska vpliva na zavest svojih prebivalcev pa tudi drugih ljudi. Kako postati kulturni vzor? Kako pridobiti naklonjenost mladih po svetu s svojimi filmi, igricami, modo in umetnostjo? To je morda enako težka naloga kakor izkoreninjenje podkupovanja.